Bygningsstyrelsen er AB18-parat

29-01-2019

Bygningsstyrelsen vil bruge de nye AB-regler til at styrke bygherrerollen og samarbejdet på de fremtidige byggeprojekter.

De nye AB-regler rummer en lang række nye muligheder, som Bygningsstyrelsen forventer at bruge aktivt i nye projekter. Som udgangspunkt bruger Bygningsstyrelsen reglerne uden fravigelser.

De nye regler betyder, at Bygningsstyrelsen får flere værktøjer i værktøjskassen til at blive en tydeligere bygherre og styrke vores projektgennemførelse.

Bygningsstyrelsens direktør Rasmus Brandt Lassen siger:

"En af mulighederne i de nye AB-regler, som Bygningsstyrelsen vil bruge aktivt til at komme tættere på projekterne, er reglerne om bygherrens ansvar for en grundig projektgennemgang sammen med den vindende entreprenør umiddelbart efter licitationen. Den øgede dialog og brug af entreprenørernes erfaringer vil give en bedre, fælles forståelse af projektet fra start af. Det vil betyde bedre projekter med en lettere og mere sikker gennemførelsen, så forsinkelser og fordyrelser kan undgås."

Bygningsstyrelsen vil fremover være tættere ind over styringen i byggeprojekterne, og er tilfreds med, at uenigheder nu kan løses hurtigere og mere enkelt af parterne direkte, så tidskrævende og dyre voldgiftssager så vidt muligt undgås.

Bygningsstyrelsen har forberedt brugen af de nye AB-regler godt. Bygningsstyrelsen har udarbejdet nye standardparadigmer for entrepriseaftaler, totalentrepriseaftaler og totalrådgivningsaftaler, som vil blive brugt i fremtidige konktrakter, ligesom alle relevante medarbejdere har været på kursus i de nye AB-regler. Bygningsstyrelsens standardparadigmer kan ses på Bygst.dk.

Bygningsstyrelsens AB-paradigmer

Klik dig videre til Bygningsstyrelsens AB-paradigmer