Bygningsstyrelsen bortviser fem medarbejdere

21-06-2019

Fem af Bygningsstyrelsens suspenderede medarbejdere er nu blevet bortvist.

Bygningsstyrelsen har nu fundet tilstrækkeligt grundlag til at bortvise fem medarbejdere i forlængelse af, at Kemp & Lauritzen gjorde Bygningsstyrelsen opmærksom på uregelmæssigheder i forbindelse med en serviceaftale.

Bortvist betyder i praksis, at de er blevet opsagt med øjeblikkelig virkning.

Det sker, fordi der er fundet dokumentation for klare overtrædelser af Bygningsstyrelsens interne regler for indkøb og modtagelse af gaver.

Der er fortsat tre suspenderede medarbejdere.

Bygningsstyrelsen har i maj anmodet Kammeradvokaten om at undersøge, hvorvidt en afgrænset gruppe af medarbejdere i Bygningsstyrelsen har modtaget uretmæssige fordele fra leverandører og samarbejdspartnere.

Indtil denne undersøgelse er afsluttet, kan Bygningsstyrelsen ikke give yderligere oplysninger i sagen, og afventer Kammeradvokatens samlede undersøgelse i august 2019.