Danmarks største, nybyggede knudepunkt indviet

15-03-2019

De københavnske afdelinger af Transport-, Bygnings- og Boligministeriets koncern er nu samlet under samme tag i et nybygget domicil på Kalvebod Brygge. I dag er domicilet officielt indviet med deltagelse af blandt andre transport-, bygnings- og boligministeren samt energi-, forsynings- og klimaministeren.

Kontorknudepunktet Kalvebod Brygge med facader i mørke tegl og mange vinduer i varierende bredde. I forgrunden ses cykelparkeringen.
De københavnske afdelinger af Transport-, Bygnings- og Boligministeriets koncern er nu samlet under samme tag i et nybygget domicil på Kalvebod Brygge.

Banedanmark, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Vejdirektoratet, Bygningsstyrelsen og Energistyrelsen er nu officielt på plads i det nye knudepunkt på Kalvebod Brygge. Et OPP-byggeri der med sine omtrent 41.000 kvm. huser ca. 2200 statsligt ansatte. Siden november er styrelserne flyttet ind i flerbrugerejendommen, der med fælles faciliteter som mødecenter, undervisningscenter og kantine giver stordriftsfordele og synergier.

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) deltog i den officielle indvielse, hvor bygningens brugere og institutionernes samarbejdspartnere var inviteret.

"Vi har samlet københavnerafdelingerne af mit ministeriums styrelser i et stort, fælles og topmoderne kontorknudepunkt, hvor der er gode muligheder for samarbejde på tværs af styrelserne. Bygningen er opført i et offentlig-privat partnerskab, hvor der har været et klart fokus på at understøtte og styrke styrelsernes opgaver, funktioner og relationer, samtidig med der er sikret en fleksibel indretning, så bygningen også kan rumme fremtidige behov og forandringer. Jeg glæder mig derfor på medarbejdernes vegne over at kunne indvie deres nye arbejdsplads i dag", siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.     

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) deltog også i indvielsen, hvor OPP-leverandør A. Enggaard forestod en rundvisning. Ministrene så bl.a. kontoretager og gangbroer, som forbinder bygningens tårne, og som er særligt karakteristisk for bygningen.

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen holder tale ved en talerpult

Om kontorknudepunktet Kalvebod Brygge

Flerbrugerejendommen på Kalvebod Brygge er det hidtil største nybyggede, statslige knudepunkt og blandt de største OPP-projekter i Danmark. Bygherre er OPP-selskabet, der består af A. Enggaard og Velliv Forsikring og Pension, der nu ejer bygningen med ansvar for driften i 20 år. Herefter overtager staten bygningen.