Resultat af kundetilfredshedsundersøgelsen 2019

20-01-2020

Bygningsstyrelsens årlige kundetilfredshedsundersøgelse er afsluttet med tilfredsstillende svarprocent og resultat.

Den samlede tilfredshed med Bygningsstyrelsens opgavevaretagelse udgør i 2019 3,6 på en skala fra 1-5, og er dermed stabil siden 2014.

Blandt kunderne på kontorområdet, dvs. centraladministration, Politi og domstole, ligger tilfredsheden på 3,7. Den overordnede tilfredshed hos denne kundegruppe fastholdes dermed ligeledes på samme niveau siden 2014.

Hos universitetskunderne kan vi konstatere en pæn stigning i tilfredsheden henover samme periode. Samlet set ligger den overordnede tilfredshed hos universitetskunderne på 3,4 i 2019.

Vi takker for alle besvarelserne. Vi anvender kundernes besvarelser som input til den løbende optimering af vores ydelser.

Resultat

Tilfredshed 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Kontor samlet 3,7 3,6 3,7 3,9 3,8 3,7
Universitet samlet 2,9 2,9 3,0 3,0 3,3 3,4
Bygningsstyrelsens samlede opgavevaretagelse 3,6 3,6 3,7 3,7 3,7 3,6