Bygningsstyrelsen arbejder hjemmefra

13-03-2020

Bygningsstyrelsen arbejder hjemmefra og forventer, at rådgivere og entreprenører mv. fortsætter arbejdet på styrelsens projekter, medmindre der konkret aftales andet på det enkelte projekt.

I forlængelse af statsministerens pressemøde onsdag aften om håndtering af Covid-19-virus, har Bygningsstyrelsen besluttet følgende.

Alle Bygningsstyrelsens medarbejdere vil fra og med fredag den 13. marts og 14 dage frem arbejde hjemmefra. Der vil således ikke blive afholdt fysiske møder med Bygningsstyrelsen. Nødvendige møder afholdes via skype, telefon eller håndteres per mail i det omfang det er muligt.

Igangværende projekter vil ikke blive sat i bero, og Bygningsstyrelsen forventer, at rådgivere og entreprenører mv. fortsætter arbejdet på styrelsens projekter, medmindre der konkret aftales andet på det enkelte projekt.

Såfremt Bygningsstyrelsens rådgivere, entreprenører mv. vurderer, at arbejdet ikke kan løses i henhold til tidsplanen og forventer forsinkelser grundet covid-19, skal dette varsles på projektet. Det understreges, at rådgivere, entreprenører mv. ikke er berettiget til at forlade byggepladserne mv. uden at dette er aftalt med Bygningsstyrelsen.

Bygningsstyrelsen agerer i overensstemmelse med udmeldinger og pålæg fra myndighederne, og Bygningsstyrelsen er endnu ikke blevet pålagt/bedt om at stoppe igangværende byggerier. Hvis det skulle ændre sig, vil Bygningsstyrelsen naturligvis reagere på dette. 

Bygningsstyrelsen vil håndtere fakturabetalinger som hidtil og således betale for de leverede ydelser.