Energi- og Miljøprisen 2020 hædrer årelang indsats for energieffektivt byggeri

04-03-2020

Bygningsstyrelsens ingeniør Thomas Rysgaard er blevet hædret med årets Energi- og Miljøpris.

Bygningsstyrelsens ingeniør Thomas Rysgaard er blevet hædret med årets Energi- og Miljøpris, som han holder foran sig.
Bygningsstyrelsens ingeniør Thomas Rysgaard er blevet hædret med årets Energi- og Miljøpris.

Ingeniør Thomas Rysgaard er blevet hædret med årets Energi- og Miljøpris 2020 for sit mangeårige arbejde med at udvikle en metode til at styre byggeprocesser, så der høstes store energibesparelser i især nyopførte bygninger. 

Det er Energiforum Danmark, der overrækker prisen. Og med tildelingen kommer Thomas Rysgaard i selskab med tidligere modtagere som Novo Nordisk, Connie Hedegaard og en lang række andre, som har modtaget prisen siden 1984.

Thomas Rysgaard er ansat i Bygningsstyrelsen og i øjeblikket udlånt til Vejdirektoratet i forbindelse med to store byggeprojekter, nemlig Statens Naturhistoriske Museum og SDU Nyt Sundhedsvidenskabeligt Universitet, som Vejdirektoratet har fået overdraget ansvaret for.

Årsagen til hædringen er først og fremmest Thomas Rysgaards arbejde med at udvikle en metodik, der er kendt som performancetest.

Metoden handler kort sagt om at sikre, at en bygning i praksis har de egenskaber, som er blevet beregnet, inden byggeriet blev sat i gang, ikke mindst i forhold til energiforbrugende installationer. Det sker ved løbende at styre processerne bedre via milepæle, hvor godkendelser af milepæle bl.a. sker gennem test af styringssystemerne.

Installationer skal performe fra dag ét

Thomas Rysgaard er både glad og stolt over prisen, selvom der stadig udestår arbejde med at få teori og praksis til at mødes i det færdige byggeri.

"Jeg oplever en stor frustration ude i branchen over byggeprocesser og aftaletraditioner, som ikke understøtter installationsdelen. Den tekniske del af performancetestene er robust nu, men den styringsmæssige del mangler stadig udvikling, fordi aftaletraditionen i Danmark ikke egner sig til teknisk komplicerede byggerier. For målet må altid være, at energimåleren i sidste ende viser præcis det, som man blev stillet i udsigt ved byggeriets start", siger Thomas Rysgaard.

Hos Vejdirektoratet er man stolt over, at årets Energi- og Miljøpris er gået til en medarbejder, der arbejder med at styre processerne i de store byggeprojekter, som Vejdirektoratet er ved at opføre.

”Vi ser i Vejdirektoratet store perspektiver i performancetest-metoderne, som er integreret med digitale redskaber som BIM og 5D økonomistyring på både Statens Naturhistoriske Museum og SDU Nyt Sundhedsvidenskabeligt Universitet", siger anlægsdirektør i Vejdirektoratet Erik Stoklund Larsen.

Udviklingsarbejdet af performancetest-metoderne er i sin tid foregået i Bygningsstyrelsen, hvor Thomas Rysgaard startede sit arbejde for efterhånden en del år siden. Af samme grund har man i Bygningsstyrelsen siden 2016 derfor også inddraget performancetest-metoderne i stort set alle nybyggerier.

”Vi arbejder målrettet med at koble disse redskaber sammen i processer, der styrer vores byggeri bedre. Thomas Rysgaard er en central figur i den proces, og vi lykønsker ham meget med prisen", siger vicedirektør i Bygningsstyrelsen Signe Primdahl Lyndrup.

Kontakt

Konsulent Thomas Rysgaard, 4170 1065,