Markedsdialog om grøn omstilling i forbindelse med udbud af Statens Facility management bølge 2

12-10-2020Markedsdialog juni 2020

Bygningsstyrelsen afholder en fælles markedsdialog i forbindelse med facility management-udbuddets bilag 14: Grøn omstilling.

Fokus vil være på bilag 14 med de tilhørende underbilag, herunder generelle krav til grøn omstilling, emissionsfaktorer, klimapåvirkning og beregning heraf.

Der vil ikke være fokus på øvrige bilag eller på de mere servicespecifikke krav. Formålet med markedsdialogen er at sikre ensartede forudsætninger for alle potentielle tilbudsgivere. Bilag 14 bliver fremsendt til deltagerne inden mødet, så der er mulighed for at forberede kommentarer og spørgsmål.

Mødet afholdes den 2. november kl. 10.00-12.00 hos Bygningsstyrelsen, på Carsten Niebuhrs gade 43, 1577 København V.

Mere om Statens Facility Management

Læs mere om Statens Facility Management bølge 2