Bygningsstyrelsen opruster på arbejdsmiljø

15-09-2020

Bygningsstyrelsens Center for Byggeri har ansat en specialist til at styrke bygherrefunktionen indenfor endnu et område: arbejdsmiljø. Den nye arbejdsmiljøkoordinator skal gøre området håndgribeligt for projektlederne og ensrette tilgangen i styrelsens projekter.

""
Claire Isabelle Blanchet-Pedersen er ny arbejdsmiljøkoordinator i Bygningsstyrelsens Center for Byggeri

Som en del af arbejdet for en styrket bygherrefunktion bliver arbejdsmiljø som område nu ophøjet til en specialistfunktion. Anja Tschufarin Buhl, der er chef for den tværgående planlægningsenhed i Center for Byggeri, fortæller:

- Vi har altid arbejdet med arbejdsmiljø, men det er sket hos den enkelte projektleder på de enkelte projekter. Vores nye arbejdsmiljøkoordinator skal løfte vores indsats, så vi får en samlet strategi samt tilgang til arbejdsmiljø i Bygningsstyrelsen. Samtidig skal arbejdsmiljøkoordinatoren udvikle konkrete værktøjer, der gør det nemt at implementere arbejdsmiljø i bund i alt lige fra udbudsmateriale til ude på den enkelte byggeplads.

Udover at arbejde med ensretning af processer, granskning af projektmateriale og sparring med projektlederne, vil arbejdsmiljøkoordinatoren også komme til at udføre stikprøvekontroller i forhold til kontrakter, men også på byggepladserne alt sammen for at sikre, at vi i Bygningsstyrelsen lever op til vores ansvar som bygherre på arbejdsmiljøområdet.

Arbejdsmiljø dækker bredt over forebyggelse af ulykker til overholdelse af sociale klausuler, så Bygningsstyrelsens byggeprojekter bliver udført under ordentlige løn- og arbejdsforhold. Med den nye specialistfunktion vil Bygningsstyrelsen i højere grad kunne sparre med rådgiverne på det pågældende projekt og udveksle erfaringer, så projektet også på arbejdsmiljøområdet er optimeret, inden projektet når til entreprenør-leddet. Gennemtænkte projekter betyder lavere risiko for arbejdsulykker i byggefasen.

Claire Isabelle Blanchet-Pedersen er Bygningsstyrelsens nye arbejdsmiljøkoordinator. Hun kommer med 10 års erfaring fra byggebranchen som udførende, og hun ser frem til arbejdet:

- Det bliver utrolig spændende at udvikle en fælles retning på tværs af projekterne. Jeg ser også frem til at hjælpe vores projektledere med hands on værktøjer og tiltag, så det bliver nemmere for dem at arbejde med i hverdagen. Både når de sidder med projektmaterialet, og når de er ude på byggepladsen. Nogle gange er det nogle ret simple greb, der gør en stor forskel, fx bygherrens deltagelse i sikkerhedsmøder og arbejdsmiljørunderinger. Det sender et tydeligt signal om, at bygherren tager arbejdsmiljø alvorligt.

I planlægningsenheden i Center for Byggeri indgår arbejdsmiljø på lige fod med de øvrige specialistfunktioner, der i Bygningsstyrelsen støtter op om en stærk projektgennemførelse, fx risikostyring. Det tætte samarbejde mellem enhedens godt 25 specialister giver gode synergieffekter og betyder, at specialisterne kan sammenkoble viden og erfaringer fra hver sit område og se på de enkelte byggeprojekter med hver sin faglige vinkel. Det højner kvaliteten hele vejen rundt om projekterne.