Nyt koncept for brugertilfredshed i Bygningsstyrelsen

28-01-2021

Bygningsstyrelsens nye årlige brugertilfredshedsundersøgelse er afsluttet med tilfredsstillende resultater og svarprocent. Undersøgelsen er gennemført ud fra et nyt koncept, der giver Bygningsstyrelsen indblik i brugernes tilfredshed med de lokaler og ydelser, som styrelsen stiller til rådighed.

""

Bygningsstyrelsen gennemfører nu en årlig brugertilfredshedsundersøgelse, hvor de daglige brugere vurderer, hvor tilfredse de er med faciliteterne. Det nye koncept giver bedre indsigt i tilfredsheden med de ydelser og lokaler, som styrelsen leverer.

Den overordnede brugertilfredshed ligger i gennemsnit på 3,7 på en femtrins-skala. Det er resultatet af en række spørgsmål, hvor brugerne har vurderet lokalerne ud fra parametre som beliggenhed ift. infrastruktur, tilgængelighed, adgang til mødefaciliteter og indeklima.

- Med den nye undersøgelse får vi langt større indsigt i, hvilke knapper der skal skrues på for at levere attraktive arbejdspladser til kunderne. For selv om vi er tilfredse med denne første måling af den overordnede brugertilfredshed, så er der bestemt også udviklingspotentialer i forhold til fx lys, støj og indeklima, og som vi ved er vigtige parametre for et godt kontormiljø, siger Rasmus Brandt Lassen, direktør i Bygningsstyrelsen.

 

Brugertilfredshed

2020-resultat

I hvilken grad oplever du alt i alt, at bygningen er et godt sted at arbejde?

3,7

I hvilken grad oplever du, at bygningen er velbeliggende ift. infrastruktur (fx adgang til offentlig transport, cykeltransport, store indfaldsveje m.m.)?

4,1

I hvilken grad oplever du, at bygningen er tilgængelig for bevægelseshæmmede?

3,6

I hvilken grad oplever du, at der er tilstrækkelige antal rum som understøtter møder, konferencer, undervisning og lignende?

3,0

I hvilken grad oplever du, at der er gode lydforhold på din arbejdsplads?

3,0

I hvilken grad oplever du, at der er gode lysforhold på din arbejdsplads?

3,5

I hvilken grad oplever du, at der er gode ventilationsforhold på din arbejdsplads?

2,5

I hvilken grad oplever du, at der er gode temperaturforhold på din arbejdsplads?

2,6

Spørgsmålene, som brugerne har vurdereret Bygningsstyrelsens leverancer ud fra.

Nyt koncept, mere data

Den nye brugertilfredshedsundersøgelse giver mere data om tilfredsheden med bygninger og kontorlokaler. Datamaterialet skal indgå i helhedsvurderinger af ejendommene, da brugertilfredsheden på sigt skal sammenholdes med ejendomsdata som fx energiforbrug, bygningssyn og ejendomsvurderinger. Det bliver et aktivt arbejdsredskab til bl.a. porteføljestrategiske overvejelser og prioritering af vedligehold, ligesom det kan styrke kundedialogen.

Brugertilfredsundersøgelsen er i 2020 gennemført på dele af Bygningsstyrelsens kontorportefølje. I 2021 fortsætter implementeringen af det nye koncept, og når konceptet er fuldt implementeret, vil det omfatte størstedelen af Bygningsstyrelsens kontorkunder.