Kunde- og brugertilfredshed med Bygningsstyrelsens ydelser i 2022

19-12-2022

Bygningsstyrelsen måler hvert år tilfredsheden med Bygningsstyrelsens ydelser og lejemål. Vi spørger både på topleder- og medarbejderniveau – og udsender derudover straksmålinger til vores nærmeste samarbejdspartnere på konkrete lokaliseringssager og byggeprojekter for at få så fuldstændigt et billede af tilfredsheden som muligt.

Bygningsstyrelsen tager resultaterne fra 2022 til efterretning og anvender dem som input til, hvordan vi kan yde en endnu bedre service til vores kunder og brugerne af vores ejendomme samt til optimering af vores ejendomsportefølje.

Kundetilfredshedsundersøgelsen

Årets Kundetilfredshedsundersøgelse viser overordnet en stort set uændret tilfredshed hos toplederne på både kontor-og universitetsområdet i forhold til 2021. 

Aktør 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Topledere, kontor 3,7 3,7 3,7 3,6 3,8 3,4 3,3
Topledere, universitet - 2,7 2,8 2,9 3,2 2,9 3,0

Tabel 1: Tilfredsheden med Bygningsstyrelsens samlede opgavevaretagelse (skala 1-5)

Brugertilfredshedsundersøgelsen

Resultaterne i årets brugertilfredshedsundersøgelse ligner i høj grad de foregående års resultater. Brugernes tilfredshed med bygningen alt i alt ligger på 3,7. 

I hvilken grad oplever du, at... 2020 2021 2022
Bygningen er et godt sted at arbejde i? 3,7 3,8 3,7
Bygningen er velbeliggende ift. infrastruktur (offentlig- & cykeltransport, store indfaldsveje etc.) 4,1 4,2 4,1
Bygningen er tilgængelig for bevægelseshæmmede? 3,6 3,7 3,6
Der er tilstrækkelige antal rum som understøtter møder, konferencer, undervisning og lignende?  3,0 3,0 3,0
Der er gode lydforhold på din arbejdsplads?  3,0 2,9 2,9
Der er gode lysforhold på din arbejdsplads?  3,5 3,5 3,5
Der er gode ventilationsforhold på din arbejdsplads?  2,5 2,7 2,5
Der er gode temperaturforhold på din arbejdsplads?  2,6 2,8 2,5

Tabel 2: Gennemsnittet af de spørgsmål, som er stillet til brugerne i 2020, 2021 og 2022 (skala 1-5)

Straksmålinger

Årets straksmålinger viser, at den gennemsnitlige tilfredshed hos Bygningsstyrelsens nærmeste samarbejdspartnere både midtvejs og efter ibrugtagning af henholdsvis bygge- og lokaliseringssager ligger på et tilfredsstillende niveau i 2022. Undersøgelsen baserer sig på relativt få besvarelser.

  Byggeprojekt Lokaliseringssag
Efter behovs- og løsningsafklaring/forud for fortsættelse af byggeprogram 4,0 4,1
Efter overdragelse/ibrugtagning 4,2 4,6

Tabel 3: Oversigt over gennemsnitlig tilfredshed fordelt på tidspunkt i sagsforløbet samt sagstype (skala 1-5)