Bygningsstyrelsen indhenter erfaringer til bæredygtige renoveringer

03-01-2022

Bygningsstyrelsen har tilmeldt et renoveringsprojekt for Aarhus Universitet i testen af den frivillige bæredygtighedsklasse. Testen bidrager med væsentlig viden til udviklingen af de endelige krav i bygningsreglementet.

Som statens bygherre, og en af Danmarks største offentlige bygherrer, ser Bygningsstyrelsen det som vigtigt at bidrage til udviklingen af byggeriet i Danmark, blandt andet ved at indgå strategiske partnerskaber, udvikle nye samarbejdsmodeller, have fokus på risikostyring m.m.

I maj 2020 præsenterede boligminister Kaare Dybvad den frivillige bæredygtighedsklasse som led i udviklingen af en national strategi for bæredygtigt byggeri, og inviterede alle bygherrer til at deltage med projekter af forskellig art og på forskelligt stade. Bygningsstyrelsen ønsker at være med til at indhente erfaringer og skabe engagement i branchen for sammen at sætte gang i den bæredygtige udvikling, og styrelsen har tilmeldt et projekt for Aarhus Universitet på Risø Campus.

Projektet er en renovering af en bygning på 1.700 m2, og bidrager dermed ikke kun med erfaringer til de endelige krav til bæredygtighed, men også med værdifuld viden til en gren af byggeriet, som der endnu ikke bliver stillet krav til. Testen kan derfor forhåbentlig være med til at opstille lignende bæredygtighedskrav for renoveringer og lignende, så der ikke kun er fokus på nybyggerier, der udgør mindstedelen af aktiviteten i den danske byggebranchen. Fx udgør renoveringer og lignende omkring 75 % af Bygningsstyrelsens igangværende byggeprojekter over 15 mio. kr., mens alle ca. 140 projekter under 15 mio. kr. er renoveringer og moderniseringer.

Da der er tale om en renovering, er der en stor del eksisterende materialer og bygningsdele, som bevares, og som allerede har haft en lang levetid. Derfor ser den indledende LCA med en grænseværdi på 9,3 kg. co2/m2/år godt ud, hvis den sammenlignes med et kommende krav fra BR2023 om en grænseværdi på 12 kg. co2/m2/år. Det krav kommer til at gælde for nybyggeri over 1.000 m2. Om grænseværdien fra den indledende LCA rent faktisk er god, når man taler om renoveringer, vides derimod ikke med sikkerhed, og det er blandt andet derfor, at testen af projekter som dette kan bringe værdifuld viden, så der i fremtiden kan stilles krav til renoveringer lig de, man stiller til nybyggerier.

Renoveringsprojektet forventes færdig primo 2022, hvorefter kravene kan endeligt dokumenteres og indgå i arbejdet med at skabe et mere bæredygtigt byggeri Danmark.