Rejsegilde på to forskellige projekter med ét mål og fælles byggeplads

23-06-2022

I dag er der afholdt rejsegilde på to ombygninger på Aalborg Universitet, der skal sikre bedre forhold for de studerende og medarbejderne. Projekterne bliver udført på Bygningsstyrelsens strategiske rammeaftale for totalentrepriser med Hoffmann A/S, og det giver tydelige synergieffekter på tværs.

Rejsegilde
Dorota Beres, projektleder for FIB15 og Kristine Tang Parbo, projektleder for FIB16

Selvom der ikke på traditionel vis er rejst et råhus, er der i dag afholdt rejsegilde for håndværkerne på to projekter på Aalborg Universitet på Fibigerstræde 15 og 16 - i daglig tale blot FIB 15 og FIB 16 - for at fejre håndværkerne, som fører projekterne ud i livet. Nedbrydningen er for begge projekter afsluttet, og opbygningen nu i gang.

De to projekter er på sin vis helt forskellige, men er hver for sig en brik i det puslespil, Bygningsstyrelsen og Aalborg Universitet nu begynder at lægge for at tilpasse de fysiske rammer til universitetets plads- og funktionsbehov, som har ændret sig med tiden. Bygningerne har samtidig godt 50 år på bagen og trænger til en renovering. Der bliver i den proces lagt vægt på at bevare områdets tidstypiske udtryk med brutalismen som dominerende træk, hvilket kommer til udtryk i for eksempel beton og røde mursten som gennemgående materialer både ude og inde, og de synlige installationer. Samtidig er der fokus på at sikre bedre lysforhold og indeklima.

FIB 15, som i dag rummer kantine og mindre kontorlokaler, bliver ombygget til fælleshus med naturlige sociale og faglige mødesteder såsom lokaler til studenterforeninger, ny studenterbar, tre store nye seminarrum til undervisning, forbedrede kontorer, og fortsat også med kantine og boghandel som i dag, der ligeså bliver moderniseret.

I FIB 16 sker den største transformation under jorden. Her bliver en tidligere cykelkælder og et sikringsrum i kælderen ombygget til attraktive studiemiljøer med masser af dagslys fra nyetablerede lysgårde, mens der med glasvægge i stueplan og på første sal bliver skabt større transparens i kontormiljøerne. Det giver både mere dagslys og styrker sammenhængskraften mellem medarbejderne.

Tilsammen løser de to projekter et behov i arbejdet med at skabe bedre muligheder for større forelæsninger og bedre plads til de studerende.

Madvogn

Forskelligt indhold, samme setup

De to ombygninger bliver begge udført på Bygningsstyrelsens strategiske rammeaftale for totalentrepriser med Hoffmann A/S. Det giver nogle klare fordele. Ét er nemlig, at bygningerne ligger så tæt, at de har fælles byggeplads og fælles skurby, og der dermed bliver sparet ressourcer, men projekterne er i store træk også bemandet af de samme projekterende – arkitekter og ingeniører - og byggeledere, ligesom flere af underentreprenørerne går igen.

Det betyder, at der lettere kan ske videndeling på tværs af de to projekter, og at der kan høstes synergieffekter i form af fx fælles indkøb af materialer og optimerede arbejdsgange, hvor fagene kan gå direkte fra den ene plads til den næste - uden ophold i arbejdet.  Det er også en klar fordel i planlægningen af de performancetests, de to projekter skal gennemføre. Her har det været muligt at holde fælles opstartsmøder af de teknisk komplicerede tests, der kræver tæt planlægning og godt samarbejde for at kunne udføres bedst muligt.

Fakta

  • Kvadratmeter FIB15: 3.700 m2, heraf renoveres 1.700 m2
  • Kvadratmeter FIB16: 5.900 m2 inkl. kælder
  • Kunde: Aalborg Universitet
  • Bygherre: Bygningsstyrelsen
  • Totalentreprenør: Hoffmann A/S
  • Totalentreprenørens samarbejdspartnere: MOE A/S, Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S og H+ Arkitekter.
  • Projekterne udføres på Bygningsstyrelsen strategiske rammeaftale for totalentrepriser