Et Kinderæg af tid, pris og kvalitet

07-11-2022

Bygningsstyrelsen har overdraget det første projekt, der er udført på Bygningsstyrelsens strategiske rammeaftale for totalentrepriser med Hoffmann, til kunden. Projektet er gennemført i et velfungerende samarbejde og leveret til både tid, pris og kvalitet.

Holdet bag ombygningen

Bygningsstyrelsen har overdraget første etape af moderniseringen af den iøjnefaldende ejendom fra 1990'erne, der ligger på Engelholm Allé i Høje Taastrup, som skal danne rammerne for i alt 700 medarbejdere i Administrations- og Servicestyrelsen. Første etape, der udgør ca. halvdelen af de 13.000 kvadratmeter i projektet, slår dørene op for godt 250 medarbejdere.

Alle indvendige overflader har fået en kærlig hånd. Det eksisterende varme- og sprinklersystem er bevaret, men derudover har en stor del af projektet været fokuseret på installationer – der er etableret nyt ventilationsanlæg for at sikre et godt indeklima, og ny moderne belysning med energirigtig lysstyring. Samtidig er der etableret adskillige opholdsområder med the-køkkener, toiletfaciliteter er istandsat og udstyret med ny sanitet og det eneste sted med offentlig adgang – modtagelsen for Motorkontoret – er også blevet indrettet med indbydende modtagelse og moderne mødefaciliteter.

 

- Vi er glade for at kunne overdrage de flotte, moderne lokaler til Administrations- og Servicestyrelsen, og det bliver godt at se bygningen begynde at få liv, mens vi arbejder videre på sidste etape. Det er altid tilfredsstillende at modtage et projekt til aftalt tid, pris og kvalitet – med meget få mangler. Det skyldes blandt andet det gode og udviklende samarbejde, der har været på projektet mellem Hoffmann, kunden og os som bygherre, hvor alle parter har haft fokus på og udfordret hinanden på at finde de rigtige løsninger, siger Bygningsstyrelsens projektleder Lasse Bang.

Peter Haugaard, regionsdirektør i Hoffmann, er stolt af resultatet:
- En delaflevering som denne giver altid anledning til at stoppe op og evaluere. Projektet har været kendetegnet ved et åbent og konstruktivt samarbejde med en aktiv bygherre – hvilket har været medvirkende til det flotte (del)resultat. Nu venter en kort forberedelsesfase, inden det går løs med sidste etape, vi har lært meget af samarbejdet og ser frem til at bringe denne læring i spil også på andre projekter.

Projektet i Høje Taastrup er det første i den strategisk rammeaftale for totalentrepriser til at have gennemgået de indledende faser, og baner derfor vejen for de øvrige projekter. Bygningsstyrelsen har en række paradigmer, procedurer og krav, fx inden for IKT og performancetest, som er blevet afklaret i en åben dialog med Hoffmann i forhold til at sikre enighed om, hvordan de skal benyttes og udføres.

Nini Scharling Feddersen, kontorchef i Center for Byggeri i Bygningsstyrelsen er glad for samarbejdet:
- Hoffmann har været gode til at udvikle alle de nødvendige arbejdsgange med os, og vi har haft en god dialog, fx om hvordan vi håndterer de grænseflader, der altid vil være i byggeprojekter. Det er allerede tydeligt, at det letter arbejdsgangen på de projekter, der følger efter dette.

Anden og sidste etape af moderniseringen til Administrations- og Servicestyrelsen i Høje Taastrup forventes færdig med udgangen af 2023. Der er syv projekter i udførelse og otte projekter i de indledende faser på den strategiske rammeaftale med Hoffmann. Rammeaftalen løber til og med 2024, og Hoffmanns samarbejdspartnere er MOE A/S, Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S og H+ Arkitekter.