De første nedrivninger af minkfarme er gennemført

22-12-2023

Bygningsstyrelsen har afsluttet nedrivningen af de to første minkfarme. De resterende otte minkfarme afsluttes i løbet af januar 2024.

Bygningsstyrelsen har i uge 50 og 51 afholdt afleveringsforretning med nedrivningsentreprenørerne på to minkfarme, og entreprenørerne har efterfølgende fjernet maskiner, containere og skurvogne på farmene. Nedrivningen af de første farme har taget henholdsvis 5 og 6 uger.

Nedbrydningen har udover selve minkstaldene også omfattet gylletanke, drænrør, læhegn, tilkørselsveje og fodersiloer med mere. Derudover er der bl.a. fjernet løsøre såsom bure, redekasser med tilhørende molerssten, fodervogne og diverse erhvervsmaskiner.  

Otte farme afsluttes i januar 2024

De resterende otte farme forventes af blive afsluttet i løbet af januar 2024. Forskellen i tidsforbrug kommer bl.a. an på opstartstidspunktet men også den enkelte farms størrelse, og ikke mindst om der har skullet tages særlige forhold under nedrivningen f.eks. i forhold til asbest. Derudover har der også været forskelle mellem de enkelte farme, hvor mange rør, dræn og ledninger der har skullet fjernes under jorden.

I begyndelsen af november 2023 gik nedrivningen af de første 10 farme i gang. Ni af de ti farme var placeret i Jylland, mens den sidste farm lå på Sjælland. Bygningsstyrelsen havde på baggrund af 5 miniudbud udpeget henholdsvis Tscherning, Titan Nedbrydning samt P. Olesen & Sønner til at gennemføre nedrivninger på de første 10 farme, hvor de lovpligtige miljøkortlægninger var gennemført.

Tildelingen af de næste nedrivningsopgaver forventes at ske ultimo januar 2024. Her er yderligere 13 farme sendt i miniudbud, der er fordelt på fire puljer.