Kunde- og brugertilfredshed med Bygningsstyrelsens ydelser i 2023

19-12-2023

Bygningsstyrelsen måler hvert år tilfredsheden med Bygningsstyrelsens ydelser og lejemål. Vi spørger både på topleder- og medarbejderniveau – og udsender derudover straksmålinger til vores nærmeste samarbejdspartnere på konkrete lokaliseringssager og byggeprojekter for at få så fuldstændigt et billede af tilfredsheden som muligt.

Bygningsstyrelsen tager resultaterne fra 2023 til efterretning og anvender dem som input til, hvordan vi kan yde en endnu bedre service til vores kunder og brugerne af vores ejendomme samt til optimering af vores ejendomsportefølje.

Topledernes tilfredshed

Den overordnede tilfredshed med Bygningsstyrelsens samlede opgavevaretagelse blandt toplederne på universitetsområdet ligger væsentligt højere end de foregående år (universiteter og kunstskoler). Blandt toplederne på kontorområdet er tilfredsheden faldet med 0,1 i forhold til sidste år (departementer, styrelser, politi og domstole).

 

Aktør

2020

2021

2022

2023

 

Kontor topledere

3,8

3,4

3,3

3,2

Universitet topledere

3,2

2,9

3,0

3,4

Tabel 1: Tilfredsheden med Bygningsstyrelsens samlede opgavevaretagelse blandt topledere (målt på en femtrins-skala)

Brugernes tilfredshed

Overordnet ligger brugernes tilfredshed med bygninger og lokaler nogenlunde stabilt, dog med et lille fald på 0,1. I 2023 har i alt 8932 brugere gennemført eller delvist gennemført brugertilfredshedsundersøgelsen (medarbejdere i departementer, styrelser, domstole, kunstskoler).

 

I hvilken grad oplever du, at…

2020

2021

2022

2023

Bygningen er et godt sted at arbejde i?

3,7

3,8

3,7

3,6

Tabel 2: Gennemsnittet af brugernes tilfredshed med bygningen som arbejdssted (målt på en femtrins-skala)

Undersøgelsen belyser ligeledes brugernes tilfredshed med de syv FM-services på SFM-aftalen på bølge 1 og bølge 2. Tilfredsheden ligger nogenlunde stabilt, dog med et fald på 0,5 på bølge 2 sammenlignet med tilfredsheden i år 2022. Bygningsstyrelsen har desuden gennemført før-måling (baseline) af tilfredsheden hos brugerne på den kommende bølge 3. Første før-måling er gennemført i første kvartal i 2023 og gennemføres igen i første kvartal i 2024. Bygningsstyrelsen afrapporterer for brugernes tilfredshed på bølge 3 fra 2025, ét år efter idriftsættelse.

 

Bølge

2019

2020

2021

2022

2023

Kunder på Bølge 1

3,7 (baseline)

3,6

3,7

3,6

3,6

Kunder på Bølge 2

 

 

 

3,9 (baseline)

3,4

Tabel 3: Gennemsnittet af brugernes tilfredshed med serviceydelserne (målt på en femtrins-skala)

Kundetilfredshed med byggeprojekter og lokaliseringssager

Tilfredsheden hos Bygningsstyrelsens nærmeste samarbejdspartnere hos kunderne både midtvejs og efter ibrugtagning af henholdsvis lokaliseringssager og byggeprojekter ligger på et tilfredsstillende niveau. Gennemsnittet er beregnet på relativt få besvarelser.

 

 

Byggeprojekt

Lokaliseringssag

 

 

2021

2022

2023

2021

2022

2023

Efter behovs- og løsningsafklaring/

forud for fortsættelse af byggeprogram

3,9

4,0

-

4,1

4,1

4,3

Efter overdragelse/ibrugtagning

3,4

4,2

4,1

4,1

4,6

-

Tabel 4: Oversigt over gennemsnitlig tilfredshed fordelt på tidspunkt i sagsforløbet samt sagstype (målt på en femtrins-skala)