Arbejdsulykke under arbejde på en minkfarm

15-11-2023

Den 13. november 2023 fandt en arbejdsulykke sted under nedrivning af en minkfarm.

Minkfarm under nedrivning

En medarbejder har den 13. november 2023 brækket sit kraveben under nedrivningsarbejdet på en minkfarm. Hændelsen blev straks meldt til Arbejdstilsynet og andre relevante myndigheder.

Bygningsstyrelsen afholdt den 14. november 2023 et møde på byggepladsen med den relevante nedrivningsentreprenør, Tscherning, hvor det stod klart, at der var tale om en faldulykke, som skyldtes, at entreprenørens sikkerhedsinstruktion til medarbejderne ikke var blevet overholdt.

Den pågældende nedrivningsentreprenør holder et møde med Arbejdstilsynet torsdag 16. november 2023, og har samme dag indkaldt medarbejdere, der arbejder med nedrivning af minkfarme, til et møde, hvor sikkerhedsreglerne for arbejdet vil blive gennemgået endnu engang for at minimere risikoen for nye arbejdsulykker mest muligt.

Bygningsstyrelsen er i fuld gang med at koordinere et stormøde med deltagelse af alle seks nedrivningsfirmaer på rammeaftalen, hvor sikkerhedsreglerne for nedrivningsarbejdet endnu engang vil blive gennemgået. Derudover vil de konkrete læringspunkter fra arbejdsulykken vil blive gennemgået for at minimere risikoen for nye arbejdsulykker mest muligt hos alle seks rammeaftaleholdere.

Endelig vil Bygningsstyrelsen som oprindelig planlagt foretage uanmeldte besøg på byggepladserne for som bygherre at sikre, at alle gældende regler overholdes, ligesom Bygningsstyrelsen er i løbende dialog med Arbejdstilsynet, hvordan arbejdsmiljøet bedst sikres på samtlige byggepladser.