De næste 16 minkfarme er klar til nedrivning

02-07-2024

Bygningsstyrelsen har tildelt de næste 16 nedrivningsentrepriser til Kingo Karlsen A/S.

De 16 nedrivningsentrepriser er fordelt på fire miniudbud. Miniudbuddene fordeler sig med tre miniudbud i Region Nord, og ét miniudbud i Region Midtjylland.

Kingo Karlsen har vundet alle fire miniudbud.

Tilbuddene er vurderet ud fra tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet, hvor pris er vægtet med 45%, og tid er vægtet med 55%.

Efter en kort mobiliseringsperiode vil nedrivningsentreprenøren igangsætte de første nedrivninger på samtlige miniudbud i løbet af juli og august. Farmene forventes at blive afsluttet løbende mellem juli og oktober.

Næste miniudbud

Bygningsstyrelsen forventer at udbyde de næste fem miniudbud ultimo august og primo september. De næste tildelinger forventes dermed i oktober.