Bygningsstyrelsen indskærper krav om ordnede løn- og arbejdsvilkår

21-06-2024

Bygningsstyrelsen har over for NCC Danmark A/S indskærpet kravet om, at NCC foretager den i kontrakten aftalte kontrol med løn- og arbejdsvilkår for arbejdstagerne på projektet Woodhub i Lerchesgade i Odense, efter at styrelsen er blevet opmærksom på, at arbejdsvilkårene på projektet i enkelte tilfælde sandsynligvis ikke har levet op til gældende regler.

- Bygningsstyrelsen finder det som bygherre helt uacceptabelt, hvis der foregår noget, som ikke er i overensstemmelse med de aftalte løn- og arbejdsvilkår på vores arbejdspladser. Vi bakker derfor op om, at kritisable forhold kommer frem i lyset og standses, siger Signe Primdal Lyndrup, der er vicedirektør i Bygningsstyrelsen.

Bygningsstyrelsen har stort fokus på overholdelse af gældende løn- og arbejdsvilkår på styrelsens byggeprojekter og har derfor ansat dedikerede medarbejdere til at arbejde med dette (Arbejdsmiljø- og CSR-medarbejdere).

Bygningsstyrelsens CSR-ansvarlige har tidligere i år på baggrund af sin stikprøvekontrol igangsat et forløb omkring underbetaling hos et par vikaransatte hos en underentreprenør til en underentreprenør. Dette forløb kan resultere i efterbetaling fra den pågældende entreprenør til de pågældende medarbejdere.

Den 20. juni 2024 blev Bygningsstyrelsen desuden via TV2 Fyn gjort opmærksom på, at der er "mistanke om lønsnyd" på byggeriet i Lerchesgade.

Bygningsstyrelsen er bygherre på projektet og har en totalentreprisekontrakt med NCC Danmark A/S, som er forpligtet til at sikre, at alle arbejdstagere på projektet er sikret løn, herunder særlige ydelser, arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder i henhold til kollektiv overenskomst. Desuden er NCC Danmark A/S ifølge kontrakten ansvarlig for at føre passende kontrol med, at underleverandører overholder disse krav.

På den baggrund har Bygningsstyrelsen torsdag den 20. juni 2024 sendt et brev til NCC Danmark A/S, hvor Bygningsstyrelsen indskærper kravet om, at NCC A/S foretager den aftalte kontrol med, at arbejdsvilkårene for arbejdstagerne på projektet lever op til gældende regler, og sender dokumentation for dette. Samtidig stiller Bygningsstyrelsen krav til NCC A/S om at modtage en redegørelse for, hvordan NCC A/S agter at sikre, at arbejdsvilkårene nu og for fremtiden lever op til gældende regler.

Allerede samme dag er NCC Danmark A/S vendt tilbage med et konkret og handlingsorienteret svar, hvor NCC Danmark A/S anerkender deres ansvar.

OPDATERING:
Bygningsstyrelsen har den 1. juli 2024 modtaget en redegørelse fra NCC A/S, som indeholder en række konkrete tiltag, der skal sikre, at den aftalte kontrol med at arbejdsvilkårene for alle arbejdstagere på projektet lever op til gældende regler, herunder også for alle underleverandører. Bygningsstyrelsen noterer med tilfredshed, at NCC A/S er opmærksom på situationens alvor, og de påtager sig ansvaret for at leve op til kravene. Bygningsstyrelsen vil løbende følge op overfor NCC A/S på, at tiltagene bliver gennemført i praksis.