Vægterkoder

Her kan du læse mere om vægterkoder, så du bedre kan aflæse rapport fra et muligt udkald fra Securitas.

Gennem din SFM har du mulighed for at tilkøbe sikkerhedsservices fra Securitas.
Hvis de bliver kaldt ud til din lokation, vil der efterfølgende blive fremsendt en rapport, hvor der bl.a. vil være en kode for, hvad udkaldet dækkede over, og hvad den udsendte medarbejder oplevede og opdagede på stedet.

Her får du en lille oversigt over de forskellige vægterkoder fra Securitas.

101 - Overfald, røveri, Reel alarm

102 - Indbrud, Reel alarm

103 - Reel alarm RVS anlæg

105 - Brand / brandvæsen antruffet

110 - Hærværk konstateret af vagt på stedet

111 - Kunde/personale antruffet

112 - Kunde/personale formentlig 

114 - Vagt sendt af kølefirma

117 - Kontaktperson ønsker vagt

118 - Døre/vinduer åbne

119 - Manglende tilkobling

120 - Uventet frakobling

122 - Nødkald elevator

124 - Afmeldt under udrykning

125 - Afmeldt med talkode til/frakobling

126 - Afmeldt under udrykning med talkode til/frakobling

127 - Prøvealarm af kunde

128 - Husdyr konstateret

129 - Insekter konstateret/fjernet

130 - Andre årsager, personalerelateret

131 - Rengøring antruffet

132 - Rengøring formodentlig 

133 - Entreprenør antruffet (håndværker, MT, chauffør mm)

134 - Entreprenør formodentlig (håndværker, MT, chauffør mm)

135 - Vægter-relateret hændelse

136 - Vægter-kontrol

137 - Fremmede vægter (ej Securitas vagt)

138 - Fastvagt

139 - Kølemontør indlukning/udlukning

141 - Tilsyn (rekviderede tilsyn)

142 - Montør-relateret

144 - RVS-anlæg, dyr årsag til alarm

145 - RVS-anlæg, personale/rengøring/leverandør

146 - RVS-anlæg, vejr/buske/træer/blafrende ting

149 - Support ydet til kunde

 

150 - Andre årsager, entreprenør-relateret

151 - Ydre forstyrrelser konstateret 

152 - Ydre forstyrrelser måske

155 - Ekstremt høj temperatur

156 - Ekstremt lav temperatur

157 - Tordenvejr

160 - Andre årsager, miljørelateret

162 - Følsom detektor konstateret

163 - Rondering udført, alt OL

164 - Liniebrud/afbrudt linie

165 - Liniefejl/afbrudt linie ok igen

170 - Teknisk forstyrrelse

175 - Strøm OK

176 - Strømsvigt

177 - Teknisk fejl centralt

180 - Andre årsager teknikrelaterede

183 - Dispatch afsluttet (Securitas)

189 - Andre årsager

200 - Værditransport

333 - Force Majeure

997 - Afgivet til kunden

998 - Afmeldt med kodeord / support ydet

999 - Afmeldt med kodeord