Kunderejsen

Beatrix Meissner

"Der er så mange muligheder, så man behøver ikke at søge ud, når først man er her."

Hvilke ting trækker mest i dig ved dit job i Bygningsstyrelsen?

Det er faktisk et af de spørgsmål, som jeg synes er nemt at svare på. Det er spændende opgaver inden for ejendomme og ejendomsverdenen, spændende it-processer, søde kollegaer og gode arbejdsvilkår.

Hvad er det bedste ved dit team?

Vi har en bred berøringsflade. Jeg sidder selv med support m.m. omkring vores IT-system kaldet Atrium i teamet 'IT og Digitalisering'. Atrium er Bygningsstyrelsens IWM-system (Integrated Workplace Management), som bruges af rigtig mange medarbejdere, især i Center for Udlejning og Center for Facility Management. Jeg skal kunne forstå de processer, som vores medarbejdere arbejder med, når de henvender sig med forskellige problemstillinger til mig. Men 'BYGST IT' er meget mere end Atrium. I sidste ende supporterer vi styrelsen på tværs af centrene. Derfor skal vi prøve at støtte og hjælpe hinanden for at kunne yde den bedst mulige service. Så det gode ved teamet er, at vi kan omfavne hinanden på trods af vores forskellige opgaver.

Hvad gjorde, at du sagde ja til et job her i første omgang?

Jamen det gjorde jeg, fordi jeg havde kendskab til opgaverne og til Atrium. Jeg kendte en del kollegaer fra vores samarbejde i forbindelse med implementering af Atrium, fra dengang jeg var ansat hos KMD. Så det var nemt og ikke fremmed at komme herind. Det nye for mig var at lære den offentlige sektor at kende.

Spørgsmålet, da jeg skiftede job, var, om jeg skulle tilbage til ejendomsbranchen, eller om jeg skulle blive lidt mere i IT-området. Før jeg prøvede IT af, arbejdede jeg bl.a. med regnskab og økonomi som controller i et alment boligselskab.

Hvad er dine primære arbejdsopgaver?

Jeg sidder som IT-systemansvarlig med Atrium support og videreudvikling, og test i forbindelse med opgraderinger og systemændringer. Så er jeg også involveret i diverse projekter, eksempelvis pt. optimering af onboardingprocessen i IT.

Fortæl om de faglige opgaver, der inspirerer dig mest?

Jeg synes jo blandt andet at alt omkring lejeadministration, huslejeopkrævning og -regulering er spændende, og at finde de løsninger, der skal til for at programmet bliver bedre for brugerne. Så er der diverse projekter i gang i huset, som stiller krav til systemet. Og her er min opgave at bevare overblikket, så der ikke bliver lavet ændringer i Atrium, som så påvirker andre områder negativt. Bygningsstyrelsen har en bred portefølje med universiteter, statsejendommene mfl., så der ligger nogle udfordringer i forhold til at skulle løse den her opgave.

Hvad er det bedste ved din arbejdsdag?

Når opgaverne lykkes, der er fundet gode løsninger, og jeg har hjulpet folk videre med deres problemstillinger. Desuden kan jeg rigtig godt lide fleksibilitet i min arbejdsdag. Jeg skal også være fleksibel, da man ikke kan forudse, hvor mange supportsager eller ændringsønsker der kommer ind.

Hvordan bruger du vores aktivitetsbaserede indretning?

Når jeg skal holde møder, så går jeg i flexrum eller mødebokse, og det synes jeg, er fantastisk. Hvis man har dage, hvor man har mange møder, behøver man heller ikke at blokere et skrivebord. Jeg er ikke så meget til stillerum. Hvis jeg ved i forvejen, at jeg fx skal teste og ikke vil forstyrres, så arbejder jeg hjemmefra. Så skriver jeg det i kalenderen, så folk ved, hvordan de kan få fat i mig. Det er også et kæmpe plus, at vi har fået udstyr til hjemmearbejdsplads stillet til rådighed.

Hvilken uddannelsesmæssig baggrund kommer du med?

Jeg er oprindeligt uddannet ejendomsadministrator på en erhvervsuddannelse i Berlin, og så tog jeg en bachelor i regnskab i Berlin efterfølgende. Jeg kom til Danmark for ca. 15 år siden og tog først et sprogkursus i Dansk og så et kursus i dansk lejeret. Senere gennemførte jeg HD-uddannelsen i Økonomistyring og Procesledelse, og nu er jeg her og arbejder med IT.

Hvilken karrierevej har du taget for at komme hertil, hvor du er nu?

Jeg har både været økonomimedarbejder/controller, ejendomsadministrator, business konsulent hos KMD, forretningskonsulent og proceskonsulent. Så jeg har været lidt omkring.

Er der nogle bestemte udviklingsmuligheder, du har grebet undervejs?

Ud over de uddannelser, jeg har valgt, så har jeg taget kurser i IT-servicemanagement, forandringsledelse, projektledelse, kurser i dansk lejeret osv. Jeg har altid holdt mig inden for ejendomsbranchen, indtil jeg skiftede job til KMD i 2018.

Havde du besluttet dig for en bestemt karriere, eller er det tilfældigt, at du havnede her?

Jeg havde ingen plan efter min studentereksamen. Dengang var den økonomiske situation i Tyskland ikke særlig god, arbejdsløsheden var ret høj. Det var helt tilfældigt, at jeg fik en uddannelse som ejendomsadministrator i et boligselskab i Berlin.

Jeg har altid været god til regnskab og økonomi, og så endte jeg i boligselskabets økonomiafdeling, og tog de chancer, der kom undervejs. Jeg har også boet i Grønland i Nuuk i 2 måneder, da jeg arbejdede som forretningskonsulent, men vidste, at jeg ville tilbage til Danmark og arbejde i ejendomsbranchen. Det kom jeg så, og derfra førte vejen først til KMD, og nu her til Bygningsstyrelsen.

Var der nogen, der guidede dig og støttede dig undervejs i forhold til dine karrierevalg?

Jeg var heldig, at jeg havde en direktør i boligselskabet i Berlin, som dengang spurgte mig, om jeg ikke ville prøve at arbejde udenlands, for han fortrød, at han ikke havde gjort det. Snakken med ham satte nogle tanker i gang. Jeg havde været i økonomiafdelingen i boligselskabet i Berlin i mange år, men kunne ikke rigtig komme videre i det firma. Jeg kendte Danmark fra mine mange ferieophold, og derfor prøvede jeg lykken her.

Det var altid mig selv, der gjorde det, jeg synes, var spændende. Jeg tænkte – hvor svært kan det være – og så fandt jeg ud af, hvor svært det faktisk var, men så tager man den derfra. Man skal ikke være bange for forandringer. Jeg oplever ofte, at folk er bange for forandringer, fordi det er ukendt, og det har jeg prøvet at lære på den hårde måde ved murens fald i Berlin. Det var en kæmpestor forandring for mig dengang, men jeg var nødt til at drage det positive ud af det. Jeg flyttede til Danmark for at prøve noget nyt af, og har ikke fortrudt. Jeg har foreløbig ingen planer om at flytte tilbage til Tyskland.

Har du et godt karriereråd til nuværende og fremtidige kollegaer?

Man skal blive ved med at være nysgerrig og ikke stoppe, når man har fundet én kasse, der passer. Kig ud over dit eget felt og videreuddan dig, for man lærer hele livet.

Hvis man er interesseret i ejendomsbranchen generelt, giver Bygningsstyrelsen god mulighed for at man kan kigge ind i mange forskellige felter. Der er så mange muligheder, så man behøver ikke at søge ud, når først man er her.

Er der noget, der har overrasket dig positivt i forhold til job og karriereudvikling ved at blive ansat i det offentlige?

Det er meget mere fleksibelt, end jeg troede. Vi har også godt IT-udstyr og god indretning af arbejdspladsen. Måske siger jeg det, fordi mange i min familie i Tyskland arbejder i den offentlige sektor – og dernede har de stadig gummistempler og fastnettelefon. Så det er noget helt andet.

Fleksibiliteten her handler jo også om, at man kan tage computer, telefon og internetdeling med sig overalt, og det er bare ikke alle arbejdspladser, hvor man kan det.

Til sidst – helt kort - Hvorfor skal man gøre karriere her i Bygningsstyrelsen?

Du kommer vidt omkring, og der er gode udviklingsmuligheder og mangfoldige opgaver.