Jurist

Christian Orholm Lund

"I mit team er det faglige niveau rigtig højt, og vi har samme faglige interesser. Vi laver det, vi brænder for. Derudover er der en stor sparringsvillighed. Hvis jeg har en udfordring, så kan jeg altid spørge en kollega."

Hvad trækker mest i dig ved dit job i Bygningsstyrelsen?

Faglig udvikling er det, der trækker mest i mig… at jeg bliver bedre, og at jeg kan se, at jeg bliver bedre i de arbejdsopgaver, jeg har. Jeg går op i at opnå resultater og kunne se, at mine projekter lykkes. Samtidig med, at jeg også føler, at jeg er med til at hjælpe Bygningsstyrelsen med at opnå sine mål. Derudover er det jo det sociale og faglige sammenhold mellem kollegaerne i min egen afdeling, men også på tværs.

Hvad er det bedste ved dit team?

Vi er helt på bølgelængde. Det faglige niveau er rigtig højt, og vi har samme faglige interesser. Vi laver det, vi brænder for. Derudover er der en stor sparringsvillighed. Hvis jeg har en udfordring, så kan jeg altid spørge en kollega, og ellers er der typisk en, der overhører det, fordi vi sidder, som vi gør på kontoret, og på den måde hjælper vi hinanden. Vi spiller også en gang imellem bræt- og kortspil sammen, og er generelt gode til at lave ting sammen i teamet.

Hvordan er det generelt at være ansat i Bygningsstyrelsen?

Jeg sætter utrolig stor pris på det tværfaglige samarbejde i Bygningsstyrelsen. Jeg synes naturligvis, juraen er rigtig spændende, men det er også interessant at få en praktisk indsigt i byggeteknisk viden. På den måde møder man mange forskellige typer, alt fra byggetekniske medarbejdere til økonomer, når man er ansat et sted som Bygningsstyrelsen. Det er virkelig spændende at være en del af en levende organisme med så mange faglige grene, som Bygningsstyrelsen er som organisation.

De udviklingsmuligheder der er i Bygningsstyrelsen er rigtig gode. Der er rig mulighed for at komme på kurser, der er mange forskellige faglige netværk og foreninger, som vi er en del af, der tilbyder arrangementer, som man kan melde sig til. Så kan man også få en føling med, hvad der rykker i branchen. Eksterne kurser kan man også melde sig til.

Så er der min afdeling, hvor vi har mulighed for på sigt at tage advokatuddannelsen, hvis man gerne vil tilegne sig de kompetencer, som den uddannelse giver.

Hvad gjorde at du sagde ja til et job her i første omgang?

Jeg søgte selv jobbet. Som jurastuderende stifter man bekendtskab med mange forskellige juridiske discipliner, som åbner op for vidt forskellige karriereveje. Ofte finder man undervejs ud af, hvilken vej man gerne vil gå, og jeg fandt ud af, at det var byggebranchen - hovedsageligt entreprise- og udbudsret - som jeg synes var spændende. Så jeg begyndte at søge jobmuligheder i den retning, og så så jeg pludselig, at Bygningsstyrelsen havde en stilling oppe, og der tænkte jeg "det prøver jeg", og det var heldigvis et godt match.

Hvad er dine primære arbejdsopgaver?

Mine arbejdsopgaver indgår i alle byggeprojektets faser. Jeg er helt fra start med til at udarbejde og indgå rådgiverkontrakterne, så allerede før projekteringen er jeg med. Men ellers er mine opgaver hovedsageligt at tilrettelægge udbud, afholde udbud, udarbejde og indgå entreprisekontrakter samt bistå projektlederen i den efterfølgende kontraktstyring i udførelsesfasen. Opstår der konflikter undervejs, er jeg også med her. Jeg er som sagt med hele vejen. Nu er der selvfølgelig nogle byggeprojekter der tager rigtig mange år. F.eks. kommer opførelsen af kontorknudepunktet Lerchesgade 35 i Odense måske til sammenlagt at strække sig over en periode på 7-8 år, og måske længere endda.

Så er der alt ad hoc. Når man arbejder i det offentlige, så er der jo også noget, der hedder aktindsigt, og det er også min afdeling, der sidder med dem. Derudover er jeg også med i forskellige arbejdsgrupper, blandt andet om arbejdsmiljø.

Fortæl om de faglige opgaver, der inspirerer dig mest?

Alt, der relaterer sig til byggeprocessen, synes jeg, er sjovt. I starten syntes jeg særligt, at de entrepriseretlige tvister var sjove at sidde og nørde, for hvad er egentlig den rigtige løsning i en given case? På studiet var der ofte et resultat, der fremstod som det rigtige, men så kommer man ud i praksis, og så finder man ud af, at der oftere er et praktisk resultat end "det rigtige" resultat. Så jeg synes, det er spændende, om man kan komme frem til et resultat, som vi kan stå inde for, men samtidig også at man sikrer fremdrift og bevarer det gode samarbejde. Men efter jeg er begyndt at bruge mine udbudsretlige færdigheder fra studiet i praksis, synes jeg også, at det er mindst lige så spændende.

Jeg kan også godt lide de opgaver, hvor jeg har lidt indflydelse på, hvor Bygningsstyrelsen bevæger sig hen. Der er jeg med i en arbejdsgruppe for arbejdsmiljø, hvor de forskellige styrelser i Transportministeriet skal forsøge at finde nogle fælles retningslinjer for, hvordan vi bedst håndterer de arbejdsmiljøudfordringer, der er ude på byggepladserne. Der kan jeg jo så komme med mine holdninger, og hvis jeg kan finde ud af at argumentere min sag, så bliver de måske taget med i sidste ende.

Det bedste ved din arbejdsdag?

Jeg føler på daglig basis, at jeg bidrager positivt til de projekter jeg sidder med. Om det er en projektleder eller en anden kollega, der kommer over og spørger "kan du ikke lige hjælpe mig med den her udfordring", så sætter man sig ned og får løst udfordringen i samarbejde. Så føler man, at man er kommet et skridt videre det endelige mål, og når man går hjem, så tænker man "så fik vi lige løst det i dag". Det er en fed følelse, og det ser jeg frem til, når jeg står op om morgenen.

Hvilken uddannelsesmæssige baggrund kommer du med?

Cand. jur. fra Københavns Universitet.

Hvilken karrierevej har du taget for at komme hertil, hvor du er nu?

På jurastudiet er der gode muligheder for at have forskellige studiejobs undervejs. Så kan man prøve forskellige jobs af, og bevæge sig i den retning, som man i sidste ende gerne vil gå. Undervejs arbejdede jeg i et inkassofirma og en forbrugerorganisation, så man kan roligt sige, at jeg har prøvet at sidde på begge sider af bordet. I den forstand er det rigtig fedt at arbejde i byggebranchen, hvor parterne er ligevægtige, idet man herved ofte bliver fagligt udfordret og lærer en masse meget hurtigt.

Men jeg er glad for, at jeg fik prøvet det andet af inden.

Er der nogle bestemte udviklingsmuligheder, du har grebet undervejs?

Jeg er stadig forholdsvis ny, så jeg ser alt som udvikling, men jeg vil da sige, det hjælper at have ja-hatten på. Jeg siger ikke nej til noget, og hvis jeg ikke kan finde ud af det, så tager jeg den derfra. Nogle gange ender jeg også lidt på dybt vand, men vi har virkelig nogle gode chefer, som er mere end villige til at rådgive, sparre og hjælpe, så jeg føler mig altid tryg i mine beslutninger.

Havde du besluttet dig for en bestemt karriere, eller er det tilfældigt at du havnede her?

Det er lidt sjovt. Min far har altid været en gør-det-selv-mand, min storebror arbejder i byggebranchen, han er rådgiver. Nogle af mine bedste venner er ingeniører og håndværkere, så det var ligesom det, der var samtaleemnet. På et tidspunkt totalrenoverede jeg - mere eller mindre på egen hånd - hele min lejlighed og tænkte, at håndværk sådan set også er meget sjovt. Så valgte jeg så entrepriseret på studiet og følte, at det gav god mening. Jeg kan forstå logikken i det, så derfor var det meget naturligt, at jeg endte i den retning, og endte her.

Var der nogen, der guidede dig og støttede dig undervejs i forhold til dine karrierevalg? Hvem og hvordan?

Min omgangskreds er jo i branchen, så jeg vidste også, hvad jeg kunne forvente, hvad skal man være opmærksom på osv. Så de har selvfølgelig været der til at kunne snakke med omkring det hele.

Hvornår har du udviklet dig mest i jobbet her i Bygningsstyrelsen?

Helt sikkert når jeg kommer ud af min comfort zone. Det kan være trygt at sidde og tilrettelægge udbud og skrive notater - lave alt det bag skærmen - men når man kommer ud og møder folk face-to-face og mundtligt skal redegøre for sine holdninger, der kan man godt mærke, at man bliver sat på prøve og skal have sine ting i orden. Det kan f.eks. være forhandlingsmøder eller arbejdsgrupper, som ofte er en større forsamling. Jeg tror helt sikkert, at det har noget at gøre med, at jeg startede under corona, hvor alt foregik bag en skærm. Men jeg kan klart mærke, at jeg bliver mere og mere sikker på mig selv for hver gang, og at min comfort zone er blevet markant større, siden jeg startede.

Har du et godt karriereråd til nuværende og fremtidige kollegaer?

Man skal ikke være bange for at prøve nye ting. På med ja-hatten. Det man ikke kan finde ud af, kan man altid lære, og pas på med at udelukke ting for sig selv. Jeg synes hellere, at man skal fortryde en fejl, end en forspildt chance.

Er der noget, der har overrasket dig positivt i forhold til job og karriereudvikling ved at blive ansat i det offentlige?

På jurastudiet tænker de fleste "Jeg skal bare ud i det private", men de overser, at der er rigtig mange goder ved at være ansat i det offentlige. I det offentlige skal man følge nogle regelsæt, som man ikke skal i det private, hvorfor man altid skal være sikker på, at man har hjemlen i orden. Det gør, at man er nødsaget til at dykke helt ned i de forskellige problemstillinger, og måske underbygge og dokumentere sine svar endnu grundigere. Jeg synes også, at man hurtigt får meget ansvar og god mulighed for at arbejde rigtig selvstændigt.

Til sidst - helt kort - Hvorfor skal man gøre karriere her i Bygningsstyrelsen?

Du er med til at skabe noget i samfundet, som du også kan se, er der om 30 år, og så er det bare super spændende arbejdsopgaver, gode udviklingsmuligheder og det sociale er helt i top.