HR-koordinator

Ida Stevne Jørgensen

"Der er gode muligheder for udvikling i Bygningsstyrelsen, så man skal ikke være bange for at gribe muligheden for intern rokering i styrelsen eller lade sig udlåne til andre institutioner. Vi kan lære rigtig meget af hinandens faglighed og måde at gøre tingene på".

Hvad trækker mest i dig, ved dit job i Bygningsstyrelsen?

Det gør mine kolleger helt klart. Det sociale og kollegiale fællesskab, der er i HR (og resten af Stab), er en vigtig del af det daglige drive. Der er en god dynamik og stemning i teamet, og jeg har virkelig fundet ud af, hvor meget det betyder. Særligt i de perioder, hvor man har nogle lange dage og hvor der er rigtig meget at se til. Derudover er det spændende, at man aldrig rigtig ved, hvilke henvendelser og sager man møder ind til. Selv om der selvfølgelig er mange planlagte og tilbagevendende opgaver på både daglig, ugentlig og månedlig basis, så er den uforudsigelige indbakke med til at gøre hverdagen dynamisk – på den gode måde. Når man sidder i HR har man en stor kontaktflade ud i resten af huset, som gør, at man hurtigt lærer styrelsen og de ansatte at kende. Det giver et fedt tilhørsforhold.

I hvor mange år har du været ansat, og hvilket team sidder du i?

Jeg har snart været ansat i Bygningsstyrelsen i 3 år. Jeg startede tilbage i 2019 som kontorelev inden for offentlig administration, hvor jeg primært var tilknyttet Kontraktadministrationen i Center for Udlejning. I løbet af min elevtid var jeg så privilegeret at komme rundt til nogle af de andre centre i huset bl.a. HR, Center for Økonomi og IT og Center for Facility Management, og snuse til nogle af alle de spændende opgaver, der rører sig i styrelsen. Efterfølgende har jeg været så heldig at blive fastansat i Stab, hvor jeg sidder i HR med de absolut bedste kollegaer.

Hvad er det bedste ved dit team?

Jeg synes, at vi er gode til at hjælpe hinanden, og vi løfter i flok. Selv om man sidder med ansvaret for forskellige områder og opgaver, er vi gode til at sparre med hinanden og byde ind, hvis der er noget man kan hjælpe med. Både i travle situationer eller i løsningen af komplekse opgaver. Derudover er vi så heldige at have en chef, der altid går forrest og altid er involveret i opgaveløsningen og den daglige drift. Det er virkelig motiverende og har en stor værdi.

Hvordan er det generelt at være ansat i Bygningsstyrelsen?

Jeg har tidligere kun været ansat i mindre institutioner med en håndfuld af kollegaer. Så da jeg startede, var det meget nyt for mig at træde ind ad døren på en stor offentlig arbejdsplads, hvor alt var organiseret på en helt anden måde, end jeg var vant til. Der er frihed og fleksibilitet under ansvar, og det er nogle rammer og en systematik, jeg trives rigtig godt i.

Derudover synes jeg, her er et dejligt afslappet miljø i Bygningsstyrelsen, og det bidrager den aktivitetsbaserede indretning i den grad til. Vi har en direktion og en ledelse, som ikke sidder for sig selv bag lukkede døre, men er i øjenhøjde med resten af styrelsen. Dét at man kan sidde ved siden af direktøren om mandagen og praktikanten om tirsdagen, er med til at skabe følelsen af en mere flad struktur i organisationen. Det bidrager, i min optik, til et godt arbejdsmiljø, hvor ens nærmeste kollegaer ikke kun er begrænset til dem i ens eget lille team, men alle dem der sidder ved de omkringliggende skriveborde.

Hvad er dine primære arbejdsopgaver?

Som HR-Koordinator er mine arbejdsopgaver alt, der vedrører personaleadministration - så det kan spænde ret vidt. Det er alt fra ansættelser, fratrædelser, ændringer i ansættelsesforhold/løn til opfølgning på sygefravær, barselsrefusion, ferie og tidsregistrering og månedlig lønkontrol. Der er en god variation i opgaverne, og med den udvikling - og stigning i antal medarbejdere - som Bygningsstyrelsen oplever i øjeblikket, kommer der hele tiden mere og mere at se til.

Fortæl om de faglige opgaver, der inspirerer dig mest?

Generelt kan jeg rigtig godt lide at hjælpe mine kollegaer (i hele Bygningsstyrelsen) og kunne give meningsfulde svar på de henvendelser, der kommer – og det er vigtigt, når man sidder med snuden nede i HR indbakken. Derudover er det altid motiverende, når man kan få lov at rette op på fejl, få ting til at stemme, eller i hvert fald få dem til at køre bedre. Og jeg føler allerede, at jeg har fået lov at sætte mit præg på forskellige arbejdsgange og processer her i HR. Der er stor lydhørhed over for at få lov at gøre tingene på nye og smartere måder.

Sidste år implementerede Bygningsstyrelsen et nyt HR system, Statens HR, så lige nu har jeg stort fokus på at komme ind under huden på det system, så Bygningsstyrelsen kan få mest muligt ud af det, og så vi kan trække de rigtige data ud. Det synes jeg, er vildt sjovt at dykke ned i.

Hvilken uddannelsesmæssig baggrund kommer du med?

Jeg har prøvet lidt at hvert, før jeg kom til Bygningsstyrelsen, og har alle mulige forskellige ting i min bagage. Jeg læste Leisure Management, fordi jeg troede, jeg skulle ud og arbejde med oplevelsesindustrien. Men som led i min uddannelse var jeg et halvt år i praktik på Museet for Samtidskunst i Roskilde, og det var nok egentlig her, at det gik op for mig, at jeg meget bedre kan lide (og er meget bedre til) at fordybe mig bag min skærm og få tingene til at ske fra mit skrivebord. Og så skiftede jeg til et administrativt spor, hvilket førte mig til Bygningsstyrelsen.

Er der nogle bestemte udviklingsmuligheder, du har grebet undervejs?

Både som elev - og som andre midlertidige ansatte - tror jeg bare, det er vigtigt at have den rigtige attitude og sige ja til alt, som kommer ens vej, for man ved aldrig, hvad det kan kaste af sig, og hvilke muligheder der kan opstå, når ens kontrakt ophører. Så det har jeg helt sikkert selv prøvet at være meget bevidst om undervejs i mit forløb.

Hvornår har du udviklet dig mest i jobbet her i Bygningsstyrelsen?

Da jeg skiftede til HR i starten af november sidste år, startede jeg i en turbulent tid, hvor der var tryk på kedlerne og gang i rekrutteringerne, og hvor mantraet hurtigt blev 'learning by doing'. Så jeg har haft en stejl læringskurve. Men på samme tid har det givet mig mulighed for at udvikle mig rigtig meget - og rigtig hurtigt - både fagligt og personligt. Så på den måde har det været utrolig givende. Jeg har tit godt af bare at blive kastet ud i ting med hovedet først, så på den måde har det passet rigtig fint.

Har du et godt karriereråd til nuværende og fremtidige kollegaer?

At være elev, praktikant, studentermedhjælper eller barselsvikar kan være et rigtig godt sted at starte, og en god måde at få foden inden for. Der er gode muligheder for udvikling i Bygningsstyrelsen, så man skal ikke være bange for at gribe muligheden for intern rokering i styrelsen eller lade sig udlåne til andre institutioner. Vi kan lære rigtig meget af hinandens faglighed og måde at gøre tingene på.

Er der noget der har overrasket dig positivt i forhold til job og karriereudvikling i det offentlige?

Jeg tror, at det har overrasket mig, hvor afslappet tingene egentlig er - på den gode måde. Vi har nogle vildt dygtige fagfolk og specialister, men det er samtidig et meget rummeligt sted med stor diversitet, og hvor folk kommer med mange forskellige baggrunde. Den store fleksibilitet, den sikkerhed og de rettigheder man har, som ansat i det offentlige, gør det meget attraktivt at vælge det som karrierevej. Lige nu ville jeg have svært ved at se mig på en privat arbejdsplads igen.

Til sidst – helt kort - hvorfor skal man gøre karriere her i Bygningsstyrelsen?

Man skal gøre i karriere i Bygningsstyrelsen, fordi man får de bedste kollegaer og en dygtig, engageret ledelse, som går op i medarbejdernes trivsel og udvikling. Det store samarbejde, Bygningsstyrelsen har med statens øvrige institutioner, gør det til et oplagt springbræt til en karriere i det offentlige. De gode interne udviklingsmuligheder gør heldigvis også, at mange vælger at gå hele vejen internt. Det er fedt at være et sted, hvor du kan starte som studentermedhjælper og ende som kontorchef.