Rejsegilde for Skou Bygningen til sundhedsforskning på Aarhus Universitet

25-08-2016

Bygningsstyrelsen holder rejsegilde for en helt ny bygning i Universitetsparken den 25. august. Den nye bygning er del af en samlet modernisering til 830 mio. kr. af de fysiske rammer for den biomedicinske forskning. Bartholin Bygningen og Anatomi-bygningerne ombygges også.

Kransen er hejst op i kranen

Byggeriet af to nye, parallelle karakteristiske længehuse, der bindes sammen af et stort atrium i midten, udgør den nye 'Skou Bygning'. Bygningen skal efter sommeren 2017 huse en stor del af fremtidens biomedicinske forskning på AU HEALTH på Aarhus Universitet. Byggeriet i Universitetsparken er nu så langt, at Bygningsstyrelsen kan holde rejsegilde for håndværkere, samarbejdspartere og kommende brugere på Institut for Biomedicin.

Nybyggeriet består af ca. 8.300 m2 over jorden med topmoderne laboratorier samt ca. 4.000 m2 underjordiske anlæg. Bygningen vil blive daglig arbejdsplads for ca. 300 forskere og øvrigt videnskabeligt personale.

Visualisering af den kommende Skou-bygning

Visualisering af Cubo Arkitekter A/S

De to parallelle bygninger skal rumme faciliteter til forskningsgrupperne, mens atriet i 5 etager bl.a. skal rumme fællesfaciliteter og gøre det let at komme på tværs af Skou Bygningen. Udover nybyggeriet ombygges og moderniseres ca. 14.400 m2 eksisterende bygninger. Blandt andet får Bartholin Bygningen, der ligger flot ned til en sø, en markant ændret facade med glasparti ud mod søen og parken.

Den bevarende lokalplan for Universitetsparken stiller præcise krav til bygningsændringer i området, så det arkitektoniske koncept fra den oprindelige arkitektkonkurrence i 1931 fastholdes. Vicedirektør i Bygningsstyrelsen Signe Primdal Lyndrup siger i anledning af rejsegildet:

"Jeg er meget tilfreds med, at det er lykkedes os både at skabe nogle moderne og funktionelle rammer for universitets internationale forskere og samtidig vise respekt for det unikke særpræg, som Universitetsparken har, inklusive næsten usynlige twist i bygningernes arkitektur."

Institutleder på Institut for Biomedicin professor Thomas G. Jensen siger:

”De fleksible rammer og de nye klassificerede laboratorier giver bedre muligheder for vores forskning. Vi håber, at faciliteterne vil bidrage til at styrke det tværfaglige samarbejde og den nyskabende biomedicinske forskning og dermed gøre det nemmere at tiltrække internationale topforskere.”

Skou Bygningen forventes færdiggjort sommeren 2017 og tages i brug kort efter. Herefter ombygges og moderniseres de øvrige bygninger. Hele projektet forventes afsluttet sommeren 2019.

Fakta om projektet

  • Nybyggeri og modernisering af laboratoriefaciliteter, mødelokaler, kontorer, dyrestalde mv.
  • Nybyggeri: 12.300 m2 – forventes færdigt sensommeren 2017
  • Ombygning/modernisering: 14.500 m2 – forventes færdigt sommeren 2019
  • Samlet budget: 830 mio. kr., heraf Skou Bygningen ca. 510 mio. kr.
  • Bygherre: Bygningsstyrelsen
  • Kunde: Institut for Biomedicin, AU HEALTH, Aarhus Universitet
  • Totalrådgiver: CUBO Arkitekter A/S
  • Rådgivende Ingeniører: Lemming og Eriksson, Søren Jensen A/S, samt SWECO
  • Landskabsarkitekter: Møller og Grønborg A/S
  • Bygherrerådgiver: Cowi A/S

Læs mere om projektet på projektsiden

Deltagere ved rejsegildet