Bygningsstyrelsen inviterer til entreprenørmøder

06-12-2016

Leverandører og brancheorganisationer kan nu nemt gå i dialog med Bygningsstyrelsen om ca. 80 udbud årligt.

""

Bygningsstyrelsen inviterer i det nye år potentielle tilbudsgivere til entreprenørdage henholdsvis vest og øst for Storebælt. Her vil entreprenører blandt andet blive præsenteret for den nyeste viden om Bygningsstyrelsens pipeline på kort og længere sigt, en nærmere præsentation af konkrete kommende byggeprojekter og få mulighed for dialog. Møderne giver en gensidig forståelse af, hvordan der bydes på kommende udbud.

Direktør i Bygningsstyrelsen Gyrithe Saltorp udtaler:

"Vi vil gerne tale med leverandører og brancheorganisationer om vores kommende udbud, som udgør ca. 80 udbud årligt. Derfor inviterer vi nu til entreprenørmøder i både Øst- og Vestdanmark. Vi gennemfører allerede i dag dialog ved at bruge 'udbud med forhandling', hvor styrelsen drøfter tilbudsgivernes bud med dem, inden der træffes en endelig beslutning. Vi har forberedt flere af disse udbud, og vores skabeloner og vejledninger bruges til inspiration af andre. Vi vil dog kvalitetssikre og udvikle vores kommende udbud yderligere i samarbejde med branchen. Naturligvis også for at vi får de bedste og mest kompetente bud på vores byggeopgaver."

Bygningsstyrelsens egen byggepipeline er nyligt blevet opdateret og offentliggjort. Pipelinen indeholder en oversigt over styrelsens forventede udbud af byggeprojekter på over 39 millioner kr. Oversigten indeholder i øjeblikket 23 kommende byggeprojekter med en samlet volumen på over 3 milliarder kr.

Detaljeret program for entreprenørmøderne sendes ud senere på året.

Anmod om dialog

Som en del af tiltaget om øget dialog med branchen giver Bygningsstyrelsen nu også mulighed for at leverandører og brancheorganisationer kan anmode om et møde med Bygningsstyrelsen. Dialogmøderne kan foregå skriftligt eller mundtligt på et møde, og kontakten kan tages via blanketten Anmod om dialog. Bygningsstyrelsen vil også lejlighedsvis tage kontakt til samarbejdspartnere for at drøfte kommende indkøb.

Initiativet om øget dialog med branchen er skabt i forbindelse med den nye udbudslov, som trådte i kraft den 1. januar 2016, og som netop understreger muligheden for dialog om kommende udbud.