Jagtvej på plads igen

23-09-2016

I slutningen af september fører Bygningsstyrelsen sammen med Københavns Kommune Jagtvej tilbage til den normale vejføring ved byggeriet af Niels Bohr Bygningen på Jagtvej 155 og 128. Til november vil to vejbaner i hver retning, cykelstier, fortovene og en bred helle med træer midt på Jagtvej også være færdige.

""
Foto: Dragør Luftfoto

Nu er det snart slut med den midlertidige omlægning af kørebanerne på Jagtvej ud for byggeriet af Niels Bohr Bygningen. Vejen har været midlertidigt omlagt i to år. I slutningen af uge 39 rettes kørebanerne ud, så der igen kan køres lige ud i en kørebane i hver retning. Samtidig lægges der nyt asfalt på.

Fortov og cykelsti i den nordgående retning reetableres også i næste uge, mens der stadig er brug for, at gående og cyklende i sydgående retning bruger en midlertidig, afskærmet passage, mens det nye fortov og cykelsti laves færdig på den side af vejen.

I november vil to kørebaner i begge retninger, cykelstier og fortov på Jagtvej være helt reetableret på strækningen. Inklusive den brede helle midt på Jagtvej, hvor der også bliver plantet nye træer.

Jagtvej har været omlagt, mens en kommende, offentlig tunnel under Jagtvej er blevet bygget. Tunnelen er næsten færdig, men vil først kunne bruges af offentligheden, når hele Niels Bohr Bygningen er ibrugtaget af Københavns Universitet.