Markant københavnerejendom istandsat

03-11-2017

Bygningsstyrelsen har netop færdiggjort ombygningen og renoveringen af den markante og historiske 'Hafnia'-ejendom på hjørnet af Holmens Kanal og Holbergsgade i København. Ejendommen skal fremover rumme det fælles domicil for Forsvarsministeriet og Værnsfælles Forsvarskommando. De moderniserede lokaler er netop indviet af H. M. Dronningen og forsvarsministeren.

Holmens Kanal 9

Bygningsstyrelsen har siden foråret 2016 nænsomt fået renoveret og ombygget den markante statslige kontorejendom. Ejendommen på Holmens Kanal 9 og rundt om hjørnet til Holbergsgade 3 består af tre bygninger, der er opført i årene fra 1912 til 1938 som hovedsæde for forsikringsselskabet Hafnia. Ejendommen er i alt på ca. 11.000 m2 fordelt på 6 etager samt en kælder.

Med ombygningen og renoveringen af Holmens Kanal 9 er der skabt moderne kontorer og funktionelle rammer for i alt 390 medarbejdere. Da Bygningsstyrelsen erhvervede ejendommen, var der allerede påbegyndt en delvis modernisering. I den nye renovering og ombygning er der etableret en fælles kantine og nye mødefaciliteter, ligesom etageadskillelsen er forstærket flere steder, og der er sløjfet en trappe og to elevatorer. Bygningernes opvarmning, køling, ventilation og belysning er opgraderet, så komforten i kontorbygningen er optimal og energiforbruget samtidig effektivt. Der er malet overalt, hvor der har været behov for det, og i kælderen er der bl.a. etableret cykelparkering og nutidige omklædningsfaciliteter for medarbejderne.

Kantinen i den nyrenoverede Holmens kanal 9

Kantinen

Ejendommen er erklæret bevaringsværdig, hvilket har stillet særlige krav til renoveringen af en lang række bygningselementer. Især i den repræsentative hjørnebygning er der lagt vægt på at bevare og fremhæve de oprindelige bygningsdetaljer fra arkitekt Ulrik Plesners arkitektur uden at gå på kompromis med kravene til funktionalitet i en moderne kontorbygning. F.eks. har snedkere på panelerne på nye vægge rekonstrueret de originale træudskæringer fra de bevarede vægpaneler. Gulvet i den flotte foyer og i øvrigt flere andre steder i bygningen består af hundredevis af mindre, originale marmorfliser, der er lagt i et meget præcist matematisk mønster. Mønsteret har skullet bevares og respekteres ifm. projektet. Hver enkelt af de gamle, skrøbelige marmorfliser er håndteret forsigtigt og i hånden under etableringen af bl.a. udtræk til el og it i gulvet.

Byggeprojektet har også været usædvanligt på grund af ekstraordinære krav til sikkerhed. Der er etableret en række særinstallationer i ejendommen, inklusive særligt sikrede adgangsforhold, nødgeneratoranlæg samt flere ekstraordinære krav til materialevalg.

Projektet er gennemført som en hovedentreprise, hvor i alt 23 fagentrepriser har været engageret til at gennemføre den omfattende renovering og ombygning. Bygningsstyrelsen har været bygherre, Børthy & Schriver A/S har været byggeledelse, Berthelsen og Scheving Arkitekter har været totalrådgiver, mens Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S har været entreprenør. Renoveringen og ombygningen er udført indenfor den aftalte og fastlagte tidsramme. Samarbejdet mellem alle parter inklusive Forsvarsministeriet og Værnfælles Forsvarskommando samt på byggepladsen har været meget velfungerende. Det har bl.a. betydet en effektiv og smidig byggeproces, samt at byggeriet er blevet billigere end budgettet på ca. 100 mio.kr.