Bygningsstyrelsen vinder voldgiftssag om KU's huslejefastsættelse

13-01-2022

Den interne statslige voldgiftsret gav i dag Bygningsstyrelsen medhold i, at den husleje, der er er opkrævet af KU for en række konkrete lejemål, er korrekt fastsat. Voldgiftsretten har dermed afgjort, at der ikke er grundlag for at nedsætte lejen ved en nedsættelse af det politisk fastsatte afkastkrav, som ligger til grund for huslejefastsættelsen.

Voldgiftsretten har dermed slået fast, at det afkastkrav – og dermed husleje – som var gældende indtil 2020, er fastsat af Folketinget og ikke kan ændres med bagudrettet virkning. Voldgiftssagen var anlagt af Københavns Universitet.  

- Samlet set er jeg er tilfreds med voldgiftskendelsen, som bekræfter, at Bygningsstyrelsen har opkrævet leje korrekt efter de regler, som er fastlagt af Folketinget. Jeg håber, at Københavns Universitet nu anerkender, at Bygningsstyrelsen administrerer korrekt, siger vicedirektør i Bygningsstyrelsen, Kristian Lyk-Jensen.

Afgørelsen ligger i forlængelse af voldgiftsrettens delkendelse den 20. maj 2020, hvor Bygningsstyrelsen fik medhold i, at huslejen for Københavns Universitets lejemål skal fastlægges omkostningsbaseret, dvs. ved et fast afkast af lejemålets genopførelsesværdi.

Derfor håber Bygningsstyrelsen, at der nu er sat punktum i sagen.

- Vi håber, at Københavns Universitet nu tager afgørelsen til efterretning, sådan at to statslige institutioner ikke skal bruge flere skattekroner på advokater. Det er derudover vores opfattelse, at den reform af huslejeordningen, der blev gennemført i 2020, hvor huslejen bl.a. blev nedsat med ca. 20 pct. betyder, at huslejen for universiteternes bygninger er konkurrencedygtig og samtidig sikrer, at der er gode vilkår for universiteterne, uanset hvor i landet universiteterne er placeret, siger Kristian Lyk-Jensen.