Bygningsstyrelsen udbyder Strategisk Rammeaftale i maj

22-03-2024

Udbuddet for en fireårig Strategisk Rammeaftale for totalentrepriser offentliggøres i maj 2024. Der bliver lagt vægt på at finde en stærk samarbejdspartner, som led i Bygningsstyrelsens arbejde med effektiv og professionel byggeri.

Foto: Mette Winckelmann. Moderniserede lokaler hos Domstolsstyrelsen på Amagerfælledvej

I foråret 2024 sender Bygningsstyrelsen en ny fireårig rammeaftale om totalentreprenørydelser i udbud. Aftalen er landsdækkende og omfatter planlægning, projektudvikling, projektering og udførsel af byggeri på over 3 mio. kr.

Med udbuddet ønsker Bygningsstyrelsen at finde ét totalentreprenørhold, der skal bidrage til at sikre effektiv eksekvering, budgetsikkerhed og høj kvalitet på byggeri. Rammeaftalen omfatter som udgangspunkt alle byggeopgaver.   

Det er en samarbejdsmodel, hvor produkt og proces optimeres via gentagelser, tillidsbaseret dialog, relationsopbygning og vidensdeling på tværs af projekter.

- Vi arbejder konstant på at styrke vores bygherrefunktion og projektgennemførelsen, så vi kan levere effektive og professionelle løsninger til vores kunder. Vi har gennem den eksisterende strategiske rammeaftale med Hoffmann A/S fået mulighed for at inddrage såvel rådgivere som entreprenører i processen på et meget tidligt tidspunkt og dermed arbejde med de rigtige løsninger fra starten samt dele erfaringer fra projekt til projekt. Det har markant styrket Bygningsstyrelsens mulighed for at aflevere til aftalt tid, pris og kvalitet. Vi har derfor store forventninger til det kommende samarbejde i den nye Strategiske Rammeaftale, siger Signe Primdal Lyndrup, vicedirektør i Bygningsstyrelsen.

Der afholdes informationsmøder om udbudsprocessen og aftalen den 6. maj 2024 kl. 13-14 på Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V og den 7. maj 2024 kl. 12.30-13.30 på Thomas Helsteds Vej 11, 8660 Skanderborg. Tilmelding skal ske via senest den 2. maj 2024 kl. 12. Vær opmærksom på, at der i tilmeldingen skal være en tydelig angivelse af, om der ønskes deltagelse den 6. maj eller den 7. maj, ligesom der skal angives, hvor mange og hvem, der deltager. Der kan maksimalt være fire deltagere pr. virksomhed.