De første ti minkfarme er nu revet ned

11-03-2024

Tscherning, Titan Nedbrydning og P. Olesen & Sønner har afsluttet nedrivningerne på de ti første minkfarme.

Bygningsstyrelsen har færdiggjort nedrivningerne på de første ti farme. To farme blev afleveret inden jul, mens de otte farme, hvor arbejdet løb ind januar og februar, var udfordret af først store mængder sne, storm og hård frost; efterfulgt af masser regn, der særlig udfordrede jordarbejdet.

Yderligere seks farme blev afleveret i januar, men to farme var så udfordrede af de store mængder nedbør, der resulterede i flere uger med mudder og blank vand på pladserne, så maskinerne ikke kunne færdiggøre jordarbejdet.

I sne, regn og hård frost

Den sidste afleveringsforretning blev gennemført den 8. marts 2024. Selvom vejret betød, at afleveringen blev senere end forventet, har Bygningsstyrelsen oplevet stor forståelse hos minkavler Bjarne Amby.

"Vi har haft nogle rigtig gode snakke med nedrivningsfirmaet og projektlederen fra Bygningsstyrelsen. De har alle været optaget af, at det blev gjort rigtigt og også været opmærksomme på, at det kunne være svært for os at se det blive revet ned. Nedrivningen trak noget ud pga. vejret, men det er ingen af os jo herre over. Så vi kan se tilbage på en positiv proces, når nu det endte sådan.", - siger Bjarne Amby.

De tre nedrivningsentreprenører har på de ti farme fjernet selve minkstaldene, men derudover er der også fjernet gylletanke, fældet læhegn og fræset jord, fjernet bure og andre former for løsøre, afmonteret el- og vandinstallationer, fjernet veje og stier samt en række andre opgaver over og under jord.

Bygningsstyrelsen vil i de kommende uger afslutte det formelle omkring de første miniudbud, herunder bruge de første erfaringer til at skærpe processer og materiale i forhold til de kommende udbud.

De næste nedrivninger er i gang

Bygningsstyrelsen tildelte den 31. januar de næste 13 nedrivningsentrepriser, der er fordelt på fire miniudbud. Bygningsstyrelsen har afholdt projektgennemgangsmøder med de valgte nedrivningsentreprenører, og de første nedrivninger er sat i gang. Farmene forventes at blive afsluttet løbende i april og maj 2024.