Oplysningspligt i forbindelse med tilfredshedsundersøgelsen 2023

1. Bygningsstyrelsen er dataansvarlig

Bygningsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

Bygningsstyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København

CVR-nr.: 58182516

Telefon: +45 4170 1000

Mail: 

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

  •  På e-mail: 
  •  På telefon: 21 35 54 11
  •  Ved brev: Bygningsstyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V, Att. databeskyttelsesrådgiver

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Formålet med behandling af dine personoplysninger er at afdække de forskellige situationer i medarbejdernes hverdag, hvor de kommer i kontakt med FM-løsningen. Resultaterne benyttes til at afdække forbedringspotentialer og handlingsplaner for den enkelte institution og lokalitet, i samarbejde med ISS.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Retsgrundlaget (hjemmel) for at vi behandler dine personoplysninger er det indgåede samtykke.

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

E-mail, navn, institution, arbejdsadresse.

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til relevante medarbejdere i Bygningsstyrelsen, Center for Facility Management, Team Udvikling og Team Data og Analyse.

Vi videregiver eller overlader ikke dine personoplysninger til andre modtagere.

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Bygningsstyrelsen overfører ikke personhenførbare data for deltagere til tredjelande.

7. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Dine personoplysninger stammer fra en medarbejderoversigt, som din organisations HR administrerer. Oplysningerne er kun tilgængelige for relevante medarbejdere i Bygningsstyrelsen, Center for Facility Management, Team Udvikling og Team Data og Analyse.

8. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i maksimalt 3 år, eller indtil du tilbagetrækker dit samtykke til, at vi må behandle dine data.

9. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

10. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

11. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

I første omgang hører vi dog gerne fra dig, så vi kan se nærmere på sagen og mulighederne for at imødekomme dine ønsker.