Porteføljeudvikler

Maria Landberg Sørensen sidder på en indvendig trappe af beton

"Tit taler man om lønnen, som man går ud fra er lavere, men når man har den snak, så glemmer man at tage med, at man også kan tillade sig at holde fri, når man har fri, samtidig med at vi er ambitiøse."

Hvilke 3 ting trækker mest i dig, ved dit job i Bygningsstyrelsen, hver morgen når du vågner?

1) Gode kollegaer som jeg glæder mig til at se 2) Varierende opgaver med mulighed for at præge typen af opgaver alt efter interesse og evner 3) Faglig og personlig udvikling gennem de opgaver, jeg løser.

I hvor mange år har du været ansat, og hvilket team sidder du i?

Jeg blev ansat i 2017 som studentermedhjælper, mens jeg læste min kandidat. I 2019 blev jeg færdig med min kandidat, hvor det heldigvis var muligt, at jeg kunne fortsætte i en fuldtidsstilling. Jeg sidder i det team, der hedder Porteføljeudvikling og Analyse i Center for Udlejning.

Hvad er det bedste ved dit team?

Vi er et relativt lille team, så vi er tæt inde over hinandens sager, og der er kort afstand til vores leder. Der er råderum til at kunne præge hvilken type opgaver, man sidder med inden for forskellige områder. Vi er et team med forskellige kompetencer og interesser, og jeg synes, at det er meget inspirerende at kunne koble disse forskelligheder. Vi inspirerer og supplerer hinanden godt.

Hvordan er det generelt at være ansat i Bygningsstyrelsen?

Jeg kan godt lide at være ansat et sted, hvor der er mange forskellige fagligheder og specialister inden for forskellige områder. Generelt synes jeg, at Bygningsstyrelsen er et inspirerende sted at arbejde med stor mulighed for udvikling både personligt og fagligt.

Hvad gjorde, at du sagde ja til et job her i første omgang?

Jeg startede jo som student. Dengang vidste jeg ikke rigtig, hvad Bygningsstyrelsen var, og hvordan centraladministrationen er bygget op. Jeg tror, at det daværende stillingsopslag hed: Studentermedhjælper til databehandling og analyse, og det var data og analyse, som fangede min interesse. Efterfølgende har jeg i højere grad fundet min interesse i selve det ejendomsfaglige og kan se det større billede for, hvad Bygningsstyrelsen bidrager med. Det giver rigtig god mening for mig, at Bygningsstyrelsen er etableret, så de øvrige statslige institutioner kan koncentrere sig om deres kerneopgaver i stedet for at skulle indgå lejekontrakter og eventuelt købe ejendomme.

Hvad er dine primære arbejdsopgaver?

Lige nu sidder jeg med en række potentielle investeringer og opstiller businesscases for disse. Det kan være et konkret behov, som en kunde har, men jeg sidder også med projekter, som ikke er direkte kundedrevne, såsom knudepunkter - ligesom det vi laver i Odense – i forhold til om vi kan gøre det andre steder. Herudover skal vi hvert fjerde år vurdere markedslejeniveauer og handelsværdier af alle ejendomme i kontorporteføljen. Dette sidder jeg lige nu med forberedelsen af, så vi kan sende uvildige vurderingssagkyndige ud og vurdere en del af ejendommene til efteråret.

Er der nogle bestemte udviklingsmuligheder, du har grebet undervejs i din karriere?

Jeg er ved at færdiggøre en diplomuddannelse i Vurdering og ejendomsinvestering, som jeg har læst de sidste to år ved siden af arbejdet. Diplomvaluaruddannelsen har i høj grad udviklet mine kompetencer inden for vurdering af fast ejendom?

Havde du besluttet dig for en bestemt karriere, eller er det tilfældigt, at du havnede her?

Jeg har ikke haft en bestemt karriere planlagt. Det er nok mere tilfældigt, at jeg er havnet, hvor jeg er – men det gør mig ikke mindre glad for det.

Hvornår har du udviklet dig mest i jobbet her i Bygningsstyrelsen?

Når jeg bliver presset og udfordret, udvikler jeg mig især meget - men det skal selvfølgelig være med måde.

Har du et godt karriereråd til nuværende og fremtidige kollegaer?

Snak med din leder om muligheder for at udvikle dig, hvad enten det er nye opgaver, kurser, uddannelser eller noget fjerde. Det kommer jo tilbage til Bygningsstyrelsen, så det er win-win.

Er der noget der har overrasket dig positivt ift. job og karriereudvikling ved at blive ansat i det offentlige?

Der er mange flere fordele ved at arbejde i det offentlige, end hvad jeg vidste af, og som jeg tror, at mange andre heller ikke er klar over. Tit taler man om lønnen, som man går ud fra er lavere, men når man har den snak, så glemmer man at tage med, at man også kan tillade sig at holde fri, når man har fri, samtidig med at vi er ambitiøse, og det kan jeg huske, at en af vores vicedirektører sagde en af mine første arbejdsdage: "Der skal også være plads til familie. I weekenden holder vi fri, og det er meget fleksibelt." Vi har tidsregistrering, som kan virke overvågende for nogle, men de dage hvor jeg fx arbejder en time over, så kan jeg jo i princippet møde ind en time senere dagen efter. Det skaber stor fleksibilitet og gør det muligt at have et liv ved siden af sit arbejde. Det er noget, som prioriteres og bliver italesat i Bygningsstyrelsen, men det er måske ikke noget, man hører så meget om udadtil.

Hvorfor skal man gøre karriere her i Bygningsstyrelsen?

Det er et fedt sted at arbejde!