Kodeks for projektledelse i Bygningsstyrelsen

30-06-2016

Bygningsstyrelsen har vedtaget et internt kodeks for god projektledelse i byggeprojekter. Hensigten er, at kunder og samarbejdspartnere skal opleve en god, sikker og mere ensartet projektledelse.

Bygningsstyrelsen har igangværende byggeprojekter for ca. 16 mia. kr. for statslige institutioner. Der er tale om projekter, hvor Bygningsstyrelsen skal samarbejde med mange forskellige parter som f.eks. entreprenører, rådgivere og myndigheder, samt ikke mindst vores kunder. Bygningsstyrelsen lægger stor vægt på et godt og tæt samarbejde med både vores kunder og samarbejdspartnere.

For at sikre at Bygningsstyrelsens rådgivning er vidende og kompetent, samt at byggeprojekterne gennemføres effektivt og konsekvent, har vi siden sommeren 2015 arbejdet med vores projektledelse på tværs af flere typer byggeprojekter og i alle byggeenheder, inklusive Bygningsstyrelsens kommende kontor i Skanderborg, der skal varetage en række byggeprojekter vest for Lillebælt.

Arbejdet med at udvikle vores projektledelse har bl.a. resulteret i et kodeks for projektledelse i byggerier. Kodekset sætter fokus på adfærd, roller, og ansvar for projektledere og projektchefer i Bygningsstyrelsen inden for fire områder:

  • Styring og ledelse
  • Forventningsafstemning
  • Samarbejde
  • Værdi for kunderne.

Kodekset skal bidrage til en øget bevidsthed om, hvordan en stærk projektledelse skaber bedre processer, styring og sammenhæng på byggeprojekterne. Kvaliteten i projektmaterialet, tidsplaner og rådgivningen skal være høj. Roller og funktioner skal være tydelige og kendte igennem hele byggeprojektet. Endelig er det intentionen, at have stor fokus på at sikre en god overdragelse til kunden, effektmålinger og øget brug af nye udbudsformer, der kan bringe byggeriets parter tidligere sammen i de indledende faser. Alt sammen for at vores kunder kan få de rigtige rammer for arbejde og læring.