Plan for færdiggørelse af teknikentreprisen på Niels Bohr Bygningen er klar

18-04-2017

Bygningsstyrelsen er klar med en plan for at færdiggøre teknikentreprisen på Niels Bohr Bygningen efter ophævelsen af kontrakten med den tidligere entreprenør. To eksisterende entreprenører på projektet, Aarsleff og Bravida, færdiggør arbejdet. Det sikrer projektets fortsatte fremdrift og er den mest tabsbegrænsende løsning for det samlede byggeprojekt.

Luftfofo af Niels Bohr Bygningen
Niels Bohr Bygningen, foto Dragør Luftfoto

Der ligger nu en plan klar for at færdiggøre teknikentreprisen på Niels Bohr Bygningen til Københavns Universitet. Bygningsstyrelsen har besluttet at færdiggøre teknikentreprisen ved direkte forhandling med to eksisterende entreprenører på projektet Aarsleff og Bravida.

Bygningsstyrelsen så sig i februar 2017 nødsaget til at ophæve kontrakten med den spanske teknikentreprenør Inabensa på grund af store forsinkelser og ikke mindst omfattende svigt i kvaliteten af det udførte arbejde. Siden da har Bygningsstyrelsen arbejdet på højtryk for at få sikret projektets fortsatte fremdrift og de mest tabsbegrænsende løsninger for det samlede byggeprojekt.

Projektchef Jørn-Orla Bornhardt udtaler:

"Vi har valgt at tildele opgaver svarende til Inabensas kontraktområder til to eksisterende entreprenører på projektet.  Begge firmaer har vist stor vilje til at få kabalen til at gå op og til at tage de eksisterende underentreprenører ind under deres arbejde. Efter ophævelsen af kontrakten med Inabensa indkaldte vi straks de af Inabensas underentreprenører, som vi havde erfaret udførte deres arbejder på en fornuftig måde og i en ordentlig kvalitet. Vi har bevidst valgt eksisterende entreprenører, som ikke har været involveret i kvalitetssvigt på det udførte arbejde. De kender samtidig projektet betydeligt bedre end eventuelle nye entreprenører. Alle har vist interesse for at fortsætte med at gøre Niels Bohr Bygningen færdig. Vi er sikre på, at dette er den helt rigtige løsning."

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af kontraktophævelsen med Inabensa er endnu ikke endeligt afklaret. Aktuelt bliver der udført en staderegistrering af den udførte teknikentreprise via Voldgiftsnævnets syn- og skønsmænd. Ethvert økonomisk tab, som Bygningsstyrelsen vil blive påført på baggrund af manglende leverancer samt kvalitetssvigt, ophævelsen af kontrakten med Inabensa og de afledte omkostninger vil blive rettet mod Inabensa.

Tid

Aarsleff og Bravida forventes at kunne fortsætte arbejdet på teknikentreprisen straks ved afslutning af den igangværende staderegistrering. Arbejdet på de øvrige entrepriser er i bedst muligt omfang holdt i gang på trods af staderegistreringen.

Niels Bohr Bygningen forventes at stå færdig i 2018. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at præcisere tidspunktet, da de tidsmæssige konsekvenser af ophævelsen af kontrakten med Inabensa, identificering af Inabensas manglende leverancer samt kvalitetssvigt i det udførte arbejde fortsat mangler at blive endeligt afdækket.