Behov for bedre og mere effektiv projektering i store byggeprojekter

25-01-2017

Bygningsstyrelsen og Realdania har støttet rapporten: 'Byggeriets veje til fremtidens rådgivningsydelser – inspirationsoplæg til byggeriets aktører', som Bygherreforeningen udgiver i dag. Rapporten viser en generel udfordring i byggeriet med at lede og sikre sammenhæng i de stadig mere komplekse og tværfaglige byggeprojekter.

Oplæg og deltagere ved arrangement om rådgivningsydelser hos Bygherreforeningen
Arrangement i forbindelse med rapport om rådgivningsydelser. Foto: Jesper Malm, Bygherreforeningen

Rådgivningsydelser har en central placering i byggeprocessen. De konkretiserer bygherrens ønsker og behov til et grundlag for opførelse af et bygge- eller anlægsprojekt og bidrager til, at den ønskede værdiskabelse kan realiseres. Alle aktører i byggeriets værdikæde er derfor afhængige af velfungerende og kompetent rådgivning, for at et byggeri kan opføres til aftalt kvalitet, tid og pris.

Der er dog sket en uhensigtsmæssig udvikling, hvor mange bygherrer og udførende ikke synes, at rådgivningen har den ønskede kvalitet, og hvor rådgiverne ikke selv synes, at de har gode muligheder for at løse opgaverne ordentligt.

Det er baggrunden for rapporten og inspirationsoplægget, der præsenterer en række vigtige overvejelser om og anbefalinger til, hvordan bygherrerne, rådgiverne og branchen kan bidrage til udviklingen af fremtidens rådgivningsydelser.

Bygningsstyrelsen, der er en af landets største offentlige bygherrer, hilser debatten om kvaliteten i rådgiverydelserne velkommen. Vicedirektør Signe Primdal Lyndrup nikker genkendende til en række af de problematikker, der rejses i rapporten. Hun håber, at den nye rapport kan skabe debat og i sidste ende føre til et bedre samarbejde i byggeriet:

”Forhåbentligt kan denne rapport være et godt indspark i den igangværende debat om kvaliteten i projekteringen af store byggeprojekter. Byggerierne bliver mere og mere komplekse. Det skaber behov for, at både bygherrer, rådgivere og entreprenører tænker over, hvordan vi hver især kan arbejde for en bedre koordineret og mere effektiv projektering. Et fokus på gode samarbejdsprocesser bør være et centralt omdrejningspunkt for denne debat.”

Udover inspiration til bygherrerne, rådgiverne og branchen sætter rapporten fokus på projekteringsledelse, der er centralt i diskussionerne om fremtidens rådgivningsydelser. Rapporten påpeger, at der er en for lav prioritering af den projekteringsledelse, der ellers er afgørende for at koordinere og sikre grænsefladerne i byggeprojekterne. Det er bl.a. en af årsagerne til flere fejl og mangler i de stadigt mere komplekse og tværfaglige byggeprojekter. På gårsdagens debatarrangement om rapporten gav alle – lige fra bygherrer og entreprenører til ingeniører og arkitekter – enstemmigt udtryk for, at projekteringsledelse er en udfordring for branchen. Kontorchef Henrik Stub fra Bygningsstyrelsen genkender problemet:

"I Bygningsstyrelsen har vi set os nødsaget til at nedsætte et internt team, der alene er beskæftiget med at tage stikprøver af kvaliteten i de projektmaterialer vore rådgivere leverer. Det er udtryk for, at der er alt for mange projekteringsfejl. Vi oplever hver eneste uge, at der afleveres produkter med fejl. De kan være store og små fejl. Der er formentligt mange årsager til, at kvaliteten halter. Men ofte er det grænsefladerne mellem de forskellige projekterende parters arbejde, den er gal med. Derfor hilser vi debatten om projekteringsledelse velkommen. Det er ikke løsningen på alt, men der vil nok være en del kvalitetsforbedringer at hente på dette område."

Bygherreforeningens rapport er udarbejdet på baggrund af interview med 18 eksperter i branchen og workshop med 50 praktikere. Udgangspunktet er et stigende antal projekter, som går over tid og budget samt bygherrernes generelt faldende tilfredshed med rådgiverne. Rapporten blev præsenteret for branchen den 24. januar ved et debatseminar med praktikere og organisationer. Der var bl.a. oplæg fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI), Danske Arkitektvirksomheder, Dansk Byggeri, Tekniq og DI Byg.

Rapporten "Byggeriets veje til fremtidens rådgivningsydelser" kan ses her på Bygherreforeningens website.