Bygningsstyrelsen får ansvar for facility management på tværs af staten

01-06-2017

Facility managementopgaverne i en stor del af staten samles hos Bygningsstyrelsen, der får ansvar for at drive opgaverne med fokus på kvalitet, effektivitet og kundetilfredshed.

Regeringen har i forbindelse med lanceringen af udspillet Fælles løsninger frigør penge til velfærd offentliggjort beslutningen om at samle store dele af statens facility managementhåndtering i en fællesstatslig løsning.

Beslutningen baseres på en omfattende analyse, der viser potentiale for betydelige kvalitetsmæssige og økonomiske gevinster ved at udbyde indkøb af statens facility managementopgaver samlet i en såkaldt integreret facility managementløsning. Opgaven med at udbyde og styre løsningen bliver placeret i Bygningsstyrelsen.

Facility managementydelser er opgaver som fx renhold, kantine, indvendigt vedligehold mv. I dag er det som hovedregel de enkelte statslige institutioner, som hver især er ansvarlige for at organisere og indkøbe facility managementydelser.

Ved at samle opgavevaretagelsen er det målet at opnå en række kvalitetsmæssige og økonomiske gevinster og at sikre, at de statslige institutioner bliver frigjort fra en række opgaver uden for deres kerneforretning.

Den fælles løsning vil i første omgang dække dele af staten, hvorefter der skal foretages en evaluering, inden løsningen udrulles til resten af staten undtagen de områder, der allerede i dag har integreret facility management.