Bygningsstyrelsen lancerer Kunderejsen version 1.0.

11-09-2017

Hvordan formidler man enkelt et overblik over processer, der i nogle tilfælde løber over flere år?

""
Bygningsstyrelsen lancerer Kunderejsen version 1.0.

Det spørgsmål stillede Bygningsstyrelsen sig selv på baggrund af bl.a. tilbagemeldinger på kundemøder og i den årlige kundetilfredshedsundersøgelse, som styrelsen gennemfører. Derfor valgte vi i foråret 2017 i samarbejde med firmaet Biggerpicture at tegne processerne i en letforståelig stil. Resultatet blev Kunderejsen, som nu lanceres i version 1.0.

Kunderejsen skildrer de veje, som Bygningsstyrelsen kan gå sammen med vores kunder for at opfylde et lokalebehov. Vi kan finde egnede lokaler i et eksisterende privat lejemål eller i en statsejendom, eller vi kan bygge som statsbyggeri eller Offentligt Privat Partnerskab.

Direktør Gyrithe Saltorp udtaler:

"Virkeligheden er jo væsentlig mere kompleks. Men når man står foran en længere proces, er det vigtigt at kunne danne sig et overblik. Det kan Kunderejsen hjælpe os til at formidle. Vi har allerede fået positive tilbagemeldinger fra de første kunder, som har fået den præsenteret, og nu er vi i gang med at lancere den bredt."

Kunderejsen er tænkt som et dialogværktøj, som BYGST tager med til kundemøder for at formidle processerne og forventningsafstemme omkring roller og ansvar gennem de forskellige faser. I den kommende tid er der derfor stor sandsynlighed for, at I vil blive præsenteret for Kunderejsen, når I skal mødes med os.

Efter efterårsferien samler vi op på de første erfaringer, justerer Kunderejsen og udarbejder version 2.0.