Rasmus Brandt Lassen starter som direktør for Bygningsstyrelsen

03-04-2018
""
Rasmus Brandt Lassen

Rasmus Brandt Lassen bliver som direktør øverste chef for ca. 240 medarbejdere fordelt på Bygningsstyrelsens hovedkontor i Valby og et kontor i Skanderborg.

Rasmus Brandt Lassen får samtidig det overordnede ledelsesansvar for ca. 200 større og mindre byggesager med en samlet værdi på ca. 10 mia. kr., samt forvaltningen af ca. 1.800 lejemål og en ejendomsportefølje på ca. 4 mio. m2 fordelt på statsejendomme, privateje lejemål og OPP-ejendomme.

Bygningsstyrelsen er statens ejendomsadministratorer og bygherre, der har ansvar for at skabe moderne, funktionelle og omkostningseffektive rammer for primært ministerier, universiteter, domstole og politiet.

Rasmus Brandt Lassen er 46 år, uddannet Cand. Scient. i biologi i 1999 og har siden 2014 været byggechef i Byggeri København i Københavns Kommune. Tidligere har Rasmus Brandt Lassen bl.a. arbejdet i Københavns Ejendomme, i Teknik- og Miljøforvaltningens Rådhussekretariat og i Miljøstyrelsen.

Bygningsstyrelsen er en del af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, og blev dannet i 2011 ved en sammenlægning af dele af det tidligere Slots- og Ejendomsstyrelsen, Universitets- og Bygningsstyrelsen samt Erhvervs- og Byggestyrelsen.