Hoffmann vinder opførelsen af politiskolen i Vejle

18-12-2018

Bygningsstyrelsen har netop tildelt hovedentreprisekontrakten om opførelse af Rigspolitiets nye Uddannelsescenter Vest (UCV) i Vejle til Hoffmann A/S.

""
Uddannelsescenter Vest

Af tre prækvalificerede har Hoffmann A/S afgivet det tilbud, der har det bedste forhold mellem pris og kvalitet. Blandt andet har de udvist en særlig god forståelse for opgavens kompleksitet.

UCV's samlede areal bliver på ca. 20.000 m2, heraf omkring halvdelen som nybyggeri. Bygningen skal leve op til de særlige krav, der stilles til en politiskole og får blandt andet et øvelsesområde, hvor de kommende elever kan træne realistiske politiaktioner.

""

Bygningen indeholder bl.a. klasselokaler, træningsrum, auditorium og idrætssal. Midt i politiskolen bliver en atriumgade det samlende element med kantine og opholdsarealer for eleverne, hvor de har frit udsyn til mange af skolens aktiviteter. Herudover opføres bl.a. værelser til overnatning i forbindelse med efter- og videreuddannelse, et personale- og administrationsafsnit, samt indendørs og udendørs faciliteter til simulerede træningsforløb.

Bygningsstyrelsen forventer at kunne overdrage bygningen til Rigspolitiet i efteråret 2020, og UCV i Vejle forventer efterfølgende at kunne påbegynde uddannelsesaktiviteter ved udgangen af 2020.

Uddannelsescentret i Vejle opføres som led i en bred politisk aftale fra november 2016 om "Et styrket politi. Et tryggere Danmark".