Økonom

Martin Jon Skipper Lauta og vandmærke med teksten karriereibygst

"Her er mulighed for balancere det hele. Bygningsstyrelsen understøtter historien om det hele menneske, som vil det hele på én gang, fleksibilitet til at have familieliv og samtidig gøre karriere."

Hvilke 3 ting trækker mest i dig, ved dit job i Bygningsstyrelsen?

Det gør arbejdsmiljøet. Kollegaerne, tonen og mine arbejdsopgaver, som jeg synes er fagligt udfordrende og spændende. Den gode stemning og tonen er noget, der for mig altid har fyldt meget på en arbejdsplads. Selvom der er udfordringer, så kan vi godt grine og have det sjovt omkring det, der skal løses. Det gør, at man kan overskue udfordringerne og komme i mål med dem, og finde løsninger på dem.

I hvor mange år har du været ansat, og hvilket team sidder du i?

Jeg sidder som nyudnævnt chefkonsulent i vores budgetteam, det vi kalder vores bevillings- og hjemmelteam. Vi sidder med knaster i forhold til vores rammer - hvad må vi gøre hvornår, og hvad må vi bruge vores penge på, når der kommer konkrete problemstillinger. Så sidder jeg også med vores aktstykker. Det er i Center for Økonomi og IT, som er et stort center på ca. 50 medarbejdere. Jeg har jo været ansat af to omgange - først som student i Slots- og Ejendomsstyrelsen (Bygningsstyrelsen), hvor jeg så blev fastansat, da jeg blev færdig, og så har jeg været et smut i Klima, Energi- og Forsyningsministeriet i nogle år, og lave det samme, og så er jeg så kommet tilbage.

Hvad er det bedste ved dit team?

Der er altid en enorm lydhørhed, når man har behov for at drøfte noget. Der er stor hjælpevillighed, når man har brug for hjælp, så der er altid en, der er villig til at lytte. Der er et højt fagligt niveau, så der er grobund for at blive udfordret i sine faglige overvejelser. Selv når der er travlt, er der tid, og selvom det er alvorligt, kan man grine, så vi har en meget uformel og samtidig professionel tilgang.

Hvordan er det generelt at være ansat i Bygningsstyrelsen?

Jeg oplever en enorm frihed i forhold til at løse mine arbejdsopgaver. Hvis man kan løse det selvstændigt og har mod på opgaverne, så får man lov til det, og der er en enorm fleksibilitet i forhold til fremmøde, tider og en enorm forståelse for, at der er andre ting der også fylder i ens liv, som skal passes ind.

Jeg synes vi har så meget i pakken. Vi ligger et godt sted, vi har lækre lokaler, faglige udfordringer, fleksibilitet i arbejdet, hvis man gerne vil familielivet, gøre hurtigt karriere, hvis du vil ansvaret.

Hvad gjorde, at du sagde ja til et job her i første omgang?

Mit forhold til ledelse har altid været meget drivende for, hvor jeg har valgt at arbejde. Jeg har brug for den trygge base ved at have en leder, der præsenterer noget værdimæssigt, som jeg selv kan spejle mig i. Min nuværende chef og jeg har altid haft et ekstremt godt samarbejde og en god tone, og jeg har altid følt, at vi forstod hinanden. Så det har været drivende for mit valg.

Hvad er dine primære arbejdsopgaver?

Drøftelser om vores finansieringsmuligheder, når vi skal købe og drive kontorvirksomhed, hvor vi arbejder med at leve op til det, vi gør - nemlig at kunne tilbyde lokaler til statslige lejere på markedskonforme vilkår. Der er en masse rammevilkår i det, som man skal udfordre løbende, og vi har også et regelsæt og administration omkring den statslige huslejeordning (SEA), hvor der er nogle udfordringer i forhold til formulering, og der er også noget hierarki i regler, så hvilken regel gælder her, når der er modstridende formuleringer i SEA-ordningen frem for budgetvejledningen eller finansloven. Det er det, jeg sidder med lige nu. Ellers sidder vi med overdragelse af ejendomme til Folketinget, hvor vi skal finde ud af, hvilken model man kan bruge rent bevillingsmæssigt, så man får løst det på en hensigtsmæssig måde. Folketinget er en speciel størrelse i det statslige system, og det kan godt skabe nogle spændende udfordringer, så får man lov at nørde noget teknisk i det.

Hvordan gør du brug af vores aktivitetsbaserede indretning og mulighed for distancearbejde?

Når jeg kommer ind om morgenen, så tager jeg den plads, der er ledig. Jeg har endnu ikke formået at strukturere mit arbejdsliv på en måde, hvor jeg faktisk har taget så konkret stilling til, hvad jeg skal lave den givne dag, at det giver mening for mig at aktivitetsindrette mig. Jeg vil sige, jeg har brugt stillerummene, når behovet et opstået i min arbejdsdag. Efter vi er kommet tilbage fra coronanedlukning, er mit udgangspunkt helt klart at komme ind på arbejde, men det vil da helt sikkert give mening at kunne være hjemme i et eller andet omfang i fremtiden. Lige nu vil man også bare gerne have en almindelig form for arbejdsdag igen.

Hvilken uddannelsesmæssige baggrund kommer du med?

Jeg er fra CBS og har læst erhvervsøkonomi og filosofi, som BA og kandidat.

Hvilken karrierevej har du taget for at komme hertil, hvor du er nu?

Det var 100% tilfældigt, at jeg havnede her i Bygningsstyrelsen. Det var en kammerat, der havde studiejobbet herinde før mig, og han spurgte så om det kunne være noget. Og så søgte jeg det og fik det, og nu er jeg blevet hængende.

Havde du en plan for din karriere, eller er det tilfældigt, at du havnede her?

Nej slet ikke. Det har været meget tilfældigt for mig.

Er der noget bestemt, der har gjort, at du turde at tage chancen til at være i den rolle du har nu?

Trygheden i at ledelsen har min ryg.

Hvornår har du udviklet dig mest i jobbet her i Bygningsstyrelsen?

Det er meget drevet af opgaven, og jeg føler, at mine opgaver er meget udviklende. Det er så sjældent, at man kan copy/paste et beslutningsgrundlag, når vi bliver ramt af noget konkret hjemmelsmæssigt, som er en udfordring. Det er altid en anden fuldmægtig i Finansministeriet, som du skal overbevise om noget andet. Så kan det godt være, at problemstillingen er den samme, som du grundlæggende havde for fem år siden, men udfaldet vil typisk ikke være det samme, og heller ikke diskussionerne og fokus i forhold til løsningen, som man skal finde. Så man skal altid være på forkant og tænke nyt, og det er der meget læring i. Selvom det kan føles som det samme regelgrundlag, du går igennem, så er det, du altid bliver mødt med noget andet.

Har du et godt karriereråd til nuværende og fremtidige kollegaer?

Jeg synes faktisk, at Bygningsstyrelsen er rigtig gode til godt at ville udvikle dig som medarbejder – så jeg har følt mig meget tryg i blot at skulle give udtryk for, at det er man villig til, og der har været lydhørhed i forhold til, hvis der var noget helt bestemt, jeg ville. Der er også store muligheder for at drive sin karriere fremad i Bygningsstyrelsen. Der er rigtig mange interne udnævnelser, og stor brug af at ville satse på dem, der er her. Vi er jo en kompleks størrelse og vi har mange fagnørdsområder og har særlig status som statslig virksomhed, og det betyder, at den ekspertviden kan bruges ret konkret, når man gerne vil gøre karriere inden for Bygningsstyrelsen, især når man også sidder med bevillinger og økonomistyring.

Jeg har ikke selv nogen fem-års plan eller retning, men her i styrelsen er der et ønske om, at du bliver dig selv bevidst om, hvor du vil hen. Så der bliver der lagt mærke til én, og på den måde bliver man også skubbet. Så man får et venligt skub i den rigtige retning, hvis der er en oplevelse af, at der er et potentiale.

Er der noget der har overrasket dig positivt i forhold til job og karriereudvikling ved at blive ansat i det offentlige?

Jeg har altid kun været i det offentlige - men det har jeg altid oplevet som et ekstremt trygt og sikkert miljø. Lønniveau og lønudvikling er der styr på, og så er der det, som følger med din ansættelse i form af omsorgsdage, barselsmuligheder, feriemuligheder, livet udenfor arbejdet, der har gunstige vilkår som kæmpe win, uden at man skal gå på kompromis med faglig udvikling. Derudover et stort ansvar. Hvis du vil ansvaret, så er mulighederne uendelige.

Hvorfor skal man gøre karriere her i Bygningsstyrelsen?

Her er mulighed for balancere det hele. Bygningsstyrelsen understøtter historien om det hele menneske, som vil det hele på én gang, fleksibilitet til at have familieliv og samtidig gøre karriere.