Bygherrevejledningen

""

Bygherrevejledning 2019 er en praktisk introduktion til byggeprocessen. Vejledningen henvender sig til offentlige bygherrer, dvs. staten, regioner og kommuner, men andre bygherrer herunder bygherrer indenfor det almene byggeri, kan benytte den i det omfang de finder den relevant og anvendelig. Andre bygherrer kan dog have andre rammevilkår, der gør sig gældende.

Vejledningen gennemgår byggeriets faser fra initiativ til ibrugtagning og drift af bygnin-gen, samt tværgående temaer man som bygherre skal og bør forholde sig til på tværs af faserne.

Bygherrevejledning 2019 erstatter Bygherrevejledning 2008.