Statsbyggerådgivning

Bygningsstyrelsen yder statsbyggerådgivning jf. lov om offentlig byggevirksomhed nr. 1712 af 16. december 2010 ændret ved lov nr. 623 af 14. juni 2011 (tidligere statsbyggeloven).

Statslige styrelser, som ikke har status som særlig byggeadministration, skal søge bistand hos Bygningsstyrelsen. Bistanden skal søges særligt i de indledende faser og i forbindelse med planlægning og igangsætning af byggeprojekter over 3 mio. kr.