Oversigt over gældende lovgivning

For at sikre at alt nyt lovstof altid er tilgængeligt på hjemmesiden, har vi valgt at linke direkte til Retsinformation. Hvis du ikke ved, hvilken hovedlov eller lovbekendtgørelse en bekendtgørelse er knyttet til, kan du finde den på Retsinformations hjemmeside

Samlet oversigt

Som en hjælp kan du hente en kort, samlet oversigt over regler gældende for det statslige byggeri.

Oversigt over gældende regler

Lov om offentlig byggevirksomhed

Lov om offentlig byggevirksomhed er en bred bemyndigelseslov, der opstiller rammer for opførelse, om- og tilbygning af offentlige bygninger.

Lov om offentlig byggevirksomhed

Lov om statens byggevirksomhed (Statsbyggeloven)

IKT-bekendtgørelsen

Digitale standarder, metoder og værktøjer skal bidrage til højere produktivitet og kvalitet i dansk byggeri.

IKT-bekendtgørelsen

Bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri

Med den nye bekendtgørelse samles de to tidligere bekendtgørelser om henholdsvis totaløkonomi (bekendtgørelse nr. 1117 af 23. september 2010 om kvalitetssikring af byggearbejder) og OPP (bekendtgørelse nr. 1394 af 17. december 2004 om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal).

Bekendtgørelsen stiller krav om, at offentlige bygherrer skal sikre, at byggeriet – i relation til sit formål – opnår en god kvalitet.

Bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri

Kunstcirkulæret

I statsligt byggeri gælder, at der inden for byggebevillingen skal afsættes et beløb til kunstnerisk udsmykning.

Cirkulære om kunstnerisk udsmykning af statsligt byggeri m.v.