Rejsegilde på et af Danmarks mest avancerede byggerier

15-04-2016

Bygningsstyrelsen holder i dag rejsegilde for et af de største universitetsbyggerier i styrelsens historie, Niels Bohr Bygningen, til Københavns Universitet.

Niels Nohr Bygningen set fra luften marts 2016
Luftfoto af byggeriet af Niels Bohr Bygningen den 16. marts 2016. Foto: Dragør Luftfoto

Byggeriet af Niels Bohr Bygningen til det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet er et af Danmarks mest avancerede byggerier. Niels Bohr Bygningen forener funktion, arbejdsmiljø og æstetik i et komplekst og teknisk udfordrende byggeri. Niels Bohr Bygningen skal fra sommeren 2017 skabe de rigtige rammer for læring og forskning for cirka 4.000 studerende, 800 forskere og 500 øvrige medarbejdere på Københavns Universitet.

Byggeriet af Niels Bohr Bygningen blev påbegyndt sommeren 2014 og bliver på 52.000 m2, eller hvad der svarer til ca. 240 fodboldbaner. Det er et af de største byggerier, som Bygningsstyrelsen har bygget for staten. Budgettet er på 1,6 mia. kr., der primært finansieres via Folketingets bevilling i 2010 på 6 mia. kr. til at sikre moderne og teknologisk avancerede laboratorier til forskning i verdensklasse på de danske universiteter.

I byggeriet af Niels Bohr Bygningen er der et stort fokus på et godt og sikkert arbejdsmiljø. Både entreprenører og håndværkere gør en stor indsats i hverdagen for at have en ryddelig og ordentlig byggeplads. Der er fokus på arbejdspladskultur, og prioriteringen af et godt arbejdsmiljø understøttes bl.a. med uddannelse, tegneserier og information på flere sprog.

Gyrithe Saltorp, der er direktør i Bygningsstyrelsen, som er statens bygherre på byggeriet, glæder sig over, at en vigtig milepæl i det markante byggeri nu er nået:

"Jeg er meget tilfreds med, at vi nu kan holde rejsegilde på vores et af vores største universitetsbyggerier. Det er et uhyre komplekst byggeri, hvor vi stiller præcise krav til de højteknologiske installationer til intelligent opvarmning, køling, styring af lys, ventilation og udsugning i f.eks. laboratorierne, mv."

Gyrithe Saltorp er særligt glad for samarbejdet om Bygningsstyrelsens performancetest på Niels Bohr Byggeriet:

"Det teknisk meget avancerede byggeri kræver et vedvarende og tæt samarbejde. Her har samarbejdet om brugen af performancetesten mellem de tekniske projektledere på Københavns Universitet, installationsentreprenørerne og Bygningsstyrelsens projektansvarlige været ekstraordinært godt og værdiskabende. Der er opbygget ny fælles viden og skabt synergi, ligesom samspillet i mange situationer har været en forudsætning for at lykkes med at installere de teknologisk avancerede anlæg. Jeg har derfor stor tillid til, at de tekniske installationer og bygningen fungerer, når brugerne flytter ind næste år."

John Renner Hansen, dekan på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, siger i forbindelse med rejsegildet:

”Når Niels Bohr Bygningen er klar til indflytning næste sommer, vil Københavns Universitets muligheder for at styrke sin position i den internationale forskerverden blive yderligere forstærket. Bygningen vil rumme de allernyeste og mest moderne forsknings- og undervisningsfaciliteter inden for flere af de naturvidenskabelige fagdiscipliner. Niels Bohr Bygningen vil blive en magnet for topforskere på internationalt plan og vil dermed være til gavn for Københavns Universitet, Danmark og vores hovedstad, København.”

Kontakt

Direktør i Bygningsstyrelsen, Gyrithe Saltorp, tlf. 4170 7070, e-mail:

Projektchef i Bygningsstyrelsen, Jeppe Huldtgren Naerbout, tlf. 4170 1042, e-mail:

Københavns Universitet, Dekan John Renner, tlf. 3533 2001. e-mail: