Overflader i laboratorier

Moderne forsknings- og undervisningslaboratorier stiller store krav til de rette overflader på gulve, vægge, lofter, inventar samt synlige installationer i alle disse rumkomponenter. Mange hensyn og krav gør sig gældende, når overflader på laboratorier skal vælges: Laboratoriets aktiviteter, brugernes sundhed og sikkerhed, minimering af miljøbelastning, renholdelse og vedligehold, totaløkonomiske hensyn samt krav om bred anvendelighed, da aktiviteterne i laboratorierne ændres over tid. Valg af overflader er derfor en beslutningsproces, som skal tage hensyn til mange parametre og samtidigt leve op til særlige regler og krav.

Klassificering har betydning for valg af overflader

Anvendelsen, arten og risikovurderingen af de biologiske agenser eller radioaktive stoffer i laboratoriet har betydning for klassificeringen af laboratoriet. Klassificeringen har betydning for materialevalg. Formålet med eksempelvis GMO-klassifikation (Genetisk Modificeret Organisme) er at sikre, at der ikke sker sundhedsskadelige påvirkninger af mennesker eller af det ydre miljø som følge af arbejdet med genmodificerede organismer. Det væsentligste ved indretning og valg af overflader i GMO-laboratorier er at tage højde for rengøringsvenlighed ved eventuelle spild. Det betyder for eksempel, at der skal benyttes glatte overflader og at der ikke må være steder, som ikke kan rengøres.

Bygningsstyrelsen har gennem de afsluttede laboratorieprojekter opnået stor erfaring på området og opbygger løbende viden igennem de igangværende laboratorieprojekter. Det er viden og erfaringer, som vi implementerer i vores projekter og stiller til rådighed for vores samarbejdspartnere.