Institutioner i Bølge 3

Nedenfor kan du se, hvilke institutioner der er med i Bølge 3. Der kan stadig medtages flere institutioner eller lokaliteter i Bølge 3, såfremt det respektive departement er indforstået.

 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet

 • Statens Serum Institut
 • VIVE

Justitsministeriet

 • Højesteret
 • Politiklagemyndigheden og Bevismiddeltilsynet
 • Procesbevillingsnævnet
 • Retten i Esbjerg
 • Retten i Glostrup
 • Retten i Helsingør
 • Retten i Hillerød
 • Retten i Hjørring
 • Retten i Holstebro
 • Retten i Horsens
 • Retten i Lyngby
 • Retten i Nykøbing Falster
 • Retten i Næstved
 • Retten i Odense
 • Retten i Randers
 • Retten i Sønderborg
 • Retten i Viborg
 • Retten i Aalborg
 • Retten i Århus
 • Retten på Bornholm
 • Vestre landsret

Kulturministeriet

 • Dansk Sprognævn
 • Den Danske Scenekunstskole
 • Det Grønne Museum
 • Det Kongelige Bibliotek
 • Det Kongelige Kunstakademi - Arkitektur, Design og Konservering
 • Nationalmuseet
 • Ordrupgaard
 • Syddansk Musikkonservatorium

Erhvervsministeriet

 • Erhvervsstyrelsen
 • Patent- og Varemærkestyrelsen
 • Søfartsstyrelsen

Miljøministeriet

 • Miljøstyrelsen
 • Naturstyrelsen

Social-, Bolig- og Ældreministeriet

 • Ankestyrelsen
 • Børnerådet
 • Familieretshuset
 • Fællessekretariatet for Det Centrale Handicapråd og Frivilligrådet
 • Rådet for Socialt Udsatte
 • Social- og Boligstyrelsen

Beskæftigelsesministeriet

 • Arbejdstilsynet
 • Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Børne- og Undervisningsministeriet

 • Dansk Center for Undervisningsmiljø

Udlændinge- og Integrationsministeriet

 • Udlændingestyrelsen

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

 • Fiskeristyrelsen
 • Landbrugsstyrelsen

Transportministeriet

 • Havarikommissionen

Uddannelses- og Forskningsministeriet

 • Arkitektskolen i Aarhus
 • Innovationsfonden
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet  
 • Energistyrelsen
 • Geodatastyrelsen