Bygningsstyrelsen nomineret til Energi- og Miljøprisen 2016

20-01-2016

Energiforum Danmark har nomineret Bygningsstyrelsen til Energi- og Miljøprisen som en af tre kandidater.

Bygningsstyrelsen er nomineret til prisen for udviklingen af performancetesten. Testen sætter fokus på kvaliteten af byggeleverancer og de tekniske installationer. Brugen øger markant sandsynligheden for, at vores kunder får de bygningskvaliteter og det forventede maksimale energiforbrug, som aftalt og projekteret fra start af.

I Danmark er det ofte et problem, at byggerier forsinkes undervejs og derfor afleveres uden, at installationsarbejdet er færdiggjort eller gennemtestet. Det medfører en række problemer, der bl.a. går ud over indeklimaet i byggerierne, forringer funktionaliteten af bygningerne og som skaber større energispild.

Bygningsstyrelsen har derfor via et tæt samarbejde med rådgivere og entreprenører udviklet performancetesten, som sikrer, at byggerier afleveres med funktionsdygtige installationer, så store økonomiske tab undgås, og at energiforbruget svarer til det projekterede forbrug.

Projektdirektør i Bygningsstyrelsen, Jan Q. Rasmussen, er stolt af nomineringen og udtaler: ”Vi kunne se, at performancetesten kunne løse en svær problemstilling, der både handler om processer og kompetencer, og som gælder, både når vi arbejder med nybyggeri og renovering. Det kan være meget store energiforbrug og millionbeløb, som performancetesten sparer driftsherrerne og kunder for."

Energi- og miljøprisen uddeles hvert år til en person, virksomhed eller organisation, der har gjort en inspirerende indsats for ansvarlig energianvendelse gennem energistyring, energiledelse og energieffektivisering. En dommerkomité afgør i starten af februar, hvem der vinder årets Energi- og Miljøpris. Prisen uddeles på Energiforums Årskonference, Energiforum 2016, den 8. -9. marts.

Læs mere om Energi- og Miljøprisen på Energiforum Danmarks hjemmeside.