Hvilken indgang til jeg bruge?

Single Sign On (SSO)

 • Bygningsstyrelsen
 • Civilstyrelsen
 • Den Sociale Investeringsfond
 • Digitaliseringsstyrelsen
 • DREAM
 • Det Økonomiske Råd
 • Energistyrelsen
 • Forsyningstilsynet
 • Fødevarestyrelsen
 • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
 • Økonomistyrelsen
 • Nævnenes Hus
 • Sikkerhedsstyrelsen
 • Skatteministeriets Koncern
 • Statens It
 • Styrelsen for International Rekruttering og Integration
 • Styrelsen for IT og Læring
 • Tilsynet med Efterretningstjenesterne
 • Vejdirektoratet

Self Sign Up (SSU)

 • Banedanmark
 • Datatilsynet
 • Færdselsstyrelsen
 • Pressenævnet
 • Styrelsen for Patientklager
 • Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen