Økonomisk granskning

Bygningsstyrelsen har indgået en rammeaftale om økonomisk granskning af byggeprojekter med britiske Core Five.

Rammeaftalen omfatter udførelse af due diligence, granskning af bygbarheden, risikoanalyse og økonomistyring.

Rammeaftalen er gældende frem til medio maj 2023 med mulighed for forlængelse i to gange 12 måneder, altså 24 måneder i alt. Rammenaftalen udløber senest medio maj 2023.