Økonomisk granskning

Bygningsstyrelsen har indgået en rammeaftale om økonomisk granskning af byggeprojekter med britiske Core Five.

Rammeaftalen omfatter udførelse af due diligence, granskning af bygbarheden, risikoanalyse og økonomistyring.

Rammeaftalen gjaldt 12 måneder med mulighed for forlængelse i tre gange 12 måneder, altså 36 måneder i alt. Rammeaftalen er forlænget frem til ultimo marts 2021.