Totalrådgivning på universiteter og statslige bygninger

Rammeaftalen omfatter hovedsagligt byggeri til universiteter og statslige bygninger, og omfatter totalrådgivningssager i forbindelse med indvendigt og udvendigt vedligehold, renovering samt modernisering og i mindre grad ny-, om- og tilbygning.

Rammeaftalen er fordelt på tre delaftaler, hvor der er udvalgt én rådgiver per delaftale. Der er direkte tildeling på opgaver med et estimeret honorar på op til 3,5 mio. kr., og på opgaver, hvor honoraret forventes at overstige 3,5 mio. kr., skal opgaven i miniudbud blandt de tre delaftaler.

Rammeaftalen løber frem til 31. august 2021 med mulighed for forlængelse i to gange et år.

Valgte totalrådgivere

Delaftale 1 - Region Hovedstaden

H+ARKITEKTER

Med underrådgivere: Rønnow ark, AART ark, Oluf Jørgensen ing., Strunge Jensen ing., Cubic Group, Schul Landskab.

Delaftale 2 - Region Sjælland samt Fyn og øerne

Rørbæk og Møller

Underrådgivere: EKJ ing.

Delaftale 3 - Jylland

Niras

Underrådgivere: Friis & Moltke ark samt P&P ark