Institutioner i bølge 1

 • Fra Finansministeriet: Digitaliseringsstyrelsen, Økonomistyrelsen og Statens It.

 • Fra Justitsministeriet: Civilstyrelsen, Datatilsynet og Tilsynet med Efterretningstjenesterne.

 • Fra Social- og Indenrigsministeriet: Familieretshuset (Aarhus-afdelingen).

 • Fra Skatteministeriet: Hele ministerområdet.

 • Fra Klima-, Energi- Forsyningsministeriet: Energistyrelsen (dele af styrelsen)  og Forsyningstilsynet.

 • Fra Sundheds- og Ældreministeriet: Styrelsen for Patientklager.

 • Fra Transport- og Boligministeriet: Banedanmark, Bygningsstyrelsen, Færdselsstyrelsen, Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen og Vejdirektoratet.

 • Fra Børne- og Undervisningsministeriet: Styrelsen for IT og Læring (Aarhus-afdelingen)

 • Fra Erhvervsministeriet: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Nævnenes Hus og Sikkerhedsstyrelsen.

 • Fra Udlændinge- og Integrationsministeriet: Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

 • Fra Miljø- og Fødevareministeriet: Miljøstyrelsen (Aarhus-afdelingen) og Fødevarestyrelsen.

 • Fra Folketinget: Rigsrevisionen
 • Den Sociale Investeringsfond

 • DREAM

 • Det Økonomiske Råd

 • Pressenævnet

 • Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland

 • Center for Offentlig Innovation